Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Varken

  • by:
  • november 14, 2019
  • Category: Opleiding voor laboratoria

Opleiding voor laboratoria: ‘Wat is de rol van laboratoria in verantwoord gebruik van antibiotica?’


AMCRA geeft in samenwerking met Biomérieux en de faculteit diergeneeskunde van Luik een opleiding voor laboratoria over het ‘antibiogram in de veterinaire wereld’. Hiermee wil AMCRA laboratoria sensibiliseren over hun rol in een meer verantwoord antibioticagebruik bij dieren.

De opleiding gaat door op vrijdag 29 november in Namen.