Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

Antibiotic Awareness Week
 • november 19, 2019

PERSBERICHT
19 november 2019

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica - ook in de diergeneeskunde


Van 18 tot 24 november 2019 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. Het antibioticagebruik in de diergeneeskunde daalde de voorbije jaren fors, maar de strijd is nog niet gestreden.


Minder antibiotica gebruiken is absoluut noodzakelijk. Alleen zo kunnen we de resistentie voor antibiotica verder doen dalen en de gezondheid van mens en dier veiligstellen.

Vacature
 • november 18, 2019

VACATURE 100% Data-analist (m/v/x)


Ter versterking van de ‘data-analyse eenheid’ van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) zijn wij op zoek naar een voltijdse data-analist (m/v/x). Deze eenheid staat in voor de verwerking en rapportering van antibioticagebruik bij dieren, verzameld via nationale en sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘BIGAME’).

E-formularium
 • november 14, 2019

Nieuwe richtlijnen in het AMCRA formularium over de aanpak van bacteriële cystitis in honden en katten.


Bacteriële cystitis is een veelvoorkomende oorzaak van klinisch zieke honden en katten. Recent werden nieuwe richtlijnen gepubliceerd over hoe te handelen bij vermoeden van een bacteriële urineweginfectie bij de hond of kat. Deze richtlijnen werden door de ‘International Society for Companion Animals’ gepubliceerd en vormen een herziening en aanvulling op vorige richtlijnen uit 2011. AMCRA heeft op basis van deze vernieuwde aanbevelingen de richtlijnen in het formularium – www.e-formularium.be – aangepast.

Vétérinexpo
 • november 14, 2019

AMCRA gaat naar Vétérinexpo op 23 en 24 november!


AMCRA is aanwezig op Vétérinexpo, vakbeurs voor de dierenarts, op 24 en 25 november te Ciney Expo!

Opleiding voor laboratoria
 • november 14, 2019

Opleiding voor laboratoria: ‘Wat is de rol van laboratoria in verantwoord gebruik van antibiotica?’


AMCRA geeft in samenwerking met Biomérieux en de faculteit diergeneeskunde van Luik een opleiding voor laboratoria over het ‘antibiogram in de veterinaire wereld’. Hiermee wil AMCRA laboratoria sensibiliseren over hun rol in een meer verantwoord antibioticagebruik bij dieren.

Enquête
 • november 14, 2019

Enquête voor praktijkdierenartsen om factoren die van invloed zijn op de keuze van een antibioticum beter te begrijpen


Graag willen we een beter zicht krijgen op de factoren die de keuze voor een antibioticum mee bepalen. Daarom doen we andermaal een oproep naar alle praktijkdierenartsen, ongeacht hun diersoortspecialisatie, om deze vragenlijst in te vullen.

Benchmark dierenartsen
 • november 14, 2019

Benchmarkrapporten nu ook voor pluimvee- en vleeskalverdierenartsen!


Ook pluimvee- en vleeskalverdierenartsen krijgen nu inzicht in hun gebruik-, voorschrijf- en verschaffingsgedrag van antibiotica op veehouderijen. Dit is mogelijk dankzij de benchmarkrapporten voor dierenartsen, die beschikbaar zijn op het Sanitel-Med platform. Varkensdierenartsen ontvingen reeds eerder zo’n benchmarkrapport. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

Rapportering antibioticagebruik
 • november 14, 2019

Nieuwe barometer antibioticagebruik Sanitel-Med


De data-analyse eenheid van AMCRA heeft op basis van de registraties van het antibioticagebruik per diersoort in Sanitel-Med een nieuwe barometer ontwikkeld. Hierdoor worden een aantal tendensen zichtbaar m.b.t. het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED, uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). De figuren spreken over negen volledige kwartalen, van het tweede kwartaal van 2017 (’17-Q2) t.e.m. het tweede kwartaal van 2019 (’19-Q2). Er worden verder vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2018 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België.

ESVAC rapport
 • november 14, 2019

Nieuw ESVAC-rapport: opnieuw dalend antibioticagebruik in de veeteelt in Europa. Verdere inspanningen blijven nodig, ook in België


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2017 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 8 jaar van rapportering (2010 tot 2017). Data worden weergegeven in het European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) rapport.

Expovet
 • oktober 8, 2019

AMCRA opleiding tijdens Expovet voor de dierenarts gezelschapsdieren: “Antibiotica baat het niet, dan schaadt het wel: een blik vanuit Nederland op de gezelschapsdieren”


Antibioticagebruik bij dieren is een brandend actueel onderwerp. Het kunnen gebruiken van antibiotica is dan ook uiterst belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van onze dieren. Een verantwoord gebruik van antibiotica moet ertoe bijdragen dat deze middelen blijvend kunnen gebruikt worden nu én in de toekomst. Het veterinair antibioticabeleid in België is tot op heden voornamelijk gefocust op de voedselproducerende sectoren. Het belang ervan bij gezelschapsdieren komt echter meer en meer op de agenda te staan van de nationale betrokken overheden. AMCRA wil met deze opleiding praktijkdierenartsen de kans geven om een betere kijk te krijgen op wat verantwoord antibioticagebruik is.

Deze opleiding is in aanvraag voor erkenning door de Orde der dierenartsen en zal goed zijn voor 4,5 erkende bijscholingspunten.

Waar en wanneer? Expovet congres op 12 oktober – 13u30 – ICC Gent

Met Dr. Els M. Broens en Dr. Nonke Hopman van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Enquête
 • oktober 8, 2019

Enquête voor praktijkdierenartsen om factoren die van invloed zijn op de keuze van een antibioticum beter te begrijpen


Graag willen we een oproep doen naar alle praktijkdierenartsen, ongeacht hun diersoortspecialisatie, om een vragenlijst in te vullen. Met deze enquête willen we een beter zicht krijgen op de factoren die de keuze voor een antibioticum mee bepalen. Deze enquête is eenvoudig opgesteld en gemakkelijk te beantwoorden, waardoor het invullen ervan slechts enkele minuten tijd vraagt.

We rekenen op uw medewerking!

Voorwaarden gebruik kritisch belangrijke antibiotica
 • oktober 8, 2019

AMCRA dringt aan op een continu voorzichtig gebruik van de fluoroquinolones en de 3de/4de generatie cefalosporines, kritisch belangrijke antibiotica voor dier en mens


De betrokken overheden, FAVV en FAGG riepen begin deze maand op om de kritisch belangrijke antibiotica met dezelfde voorzichtigheid te gebruiken zoals vóór de vernietiging van de artikelen 65 tot en met 70 en bijlage IV van het koninklijk besluit van 21 juli 2016. De vernietiging door de Raad van State is tijdelijk en gebeurde omdat België de beperking van het gebruik van vergunde geneesmiddelen niet gemeld heeft aan de Europese Unie.

Expovet
 • september 12, 2019

AMCRA opleiding voor praktijkdierenartsen: “Antibiotica baat het niet, dan schaadt het wel: een blik vanuit Nederland op de gezelschapsdieren”


Expovet congres op 12 oktober – ICC Gent

Met Dr. Els M. Broens en Dr. Nonke Hopman van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat tijdens de opleiding twee specialisten uit Nederland hun kennis en ervaringen zullen delen met het publiek.

Benchmark dierenartsen
 • september 12, 2019

Eerste benchmarkrapporten voor dierenartsen!


De eerste benchmarkrapporten zijn sinds eind juli beschikbaar voor varkensdierenartsen op het Sanitel-Med platform. Dierenartsen dienen daar in te loggen om hun rapport te kunnen raadplegen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voorziet deze rapporten omwille van de essentiële rol van de dierenarts in het gebruik van antibiotica op de bedrijven.

De benchmarkrapporten voor veehouders en dierenartsen worden tot stand gebracht door de ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA vzw, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (www.amcra.be).

Biocheck UGent
 • september 12, 2019

UGent lanceert Biocheck voor leghennen


Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee, en eerder dit jaar de Biocheck Rundvee, is er nu ook een Biocheck.UGent Leghennen beschikbaar! Deze werd ontwikkeld binnen de eenheid Veterinaire Epidemiologie van de Universiteit Gent. De online vragenlijst werd samengesteld op basis van de verschillende bioveiligheidsrisico’s verbonden aan dit productiesysteem en beoordeeld door een team van experten. Op deze manier garanderen we een onafhankelijke meting van de bioveiligheid. Met deze tool kan nu ook de bioveiligheid op leghennenbedrijven gemeten worden.

Antibioticaresiduen
 • september 12, 2019

Verbeterde methodiek voor opsporing antibioticaresiduen in melk en vlees


ILVO en UGent hebben een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt gesteld die sneller, goedkoper, en minstens even makkelijk en betrouwbaar is dan wat al bestaat. In zijn doctoraatsstudie daarover boekte ILVO-onderzoeker Geert Van Royen vooral opmerkelijke resultaten in de fase van de opzuivering: hij ontwikkelde een opzuivering met ‘voorgeprogrammeerde’ polymeren (molecularly imprinted polymers of MIPs). “Dit is een goede opstap naar een antibioticasensor, die alle analysefasen in één beweging uitvoert en die concentraties aan rest-antibiotica meteen weergeeft.” Nu iedereen de noodzaak aanvoelt om het antibioticagebruik bij mensen en dier verder te reduceren, is het belangrijk om krachtige en zeer betaalbare meetinstrumenten te kunnen inzetten.

NSIH Symposium
 • september 12, 2019

NSIH Symposium: Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie


Op 26 september 2019, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, Brussel

Georganiseerd door Sciensano (vroeger WIV-ISP) – inschrijven tot 15 september

Tenth International Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary Medicine
 • september 12, 2019

Eerste aankondiging ‘Tenth international conference on antimicrobial agents in veterinary medicine (AAVM)’


The Tenth International Conference on Antimicrobial Agents in Veterinary Medicine (AAVM), to be held in Brussels, Belgium from June 30 - July 3, 2020. This forthcoming conference follows the success of the past nine AAVM held in Helsinki, Ottawa, Orlando, Prague, Tel Aviv, Washington DC, Berlin, Budapest and Rome. This conference has emerged as one of the leading meetings in its field, which provides a very intensive program and encourages communication among the attendees.

Antibioticagebruik bij reisduiven
 • juli 15, 2019

AMCRA schrijft advies voor maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven


Dit advies wil het antibioticagebruik in de reisduivensector en geassocieerde risico’s voor dier en mens beschrijven en onder de aandacht brengen. Maatregelen voor een meer verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven worden aanvullend besproken. Met dit advies wenst AMCRA te benadrukken dat een verantwoord antibioticagebruik bij alle dieren moet nagestreefd worden.

Selectief droogzetten van melkkoeien
 • juli 15, 2019

Selectief droogzetten, het kan!


Door het M-team en de Onderzoekseenheid Mastitis en Melkkwaliteit van de Universiteit Gent* werd de Selectieve Droogzettherapie (SDZT) tool ontwikkeld. Deze tool moet melkveehouders samen met hun dierenarts toelaten om na te gaan of hun melkveebedrijf voldoet aan de voorwaarden om te starten met selectief droogzetten. Vervolgens kunnen ze koeien identificeren die zonder antibiotica kunnen worden drooggezet dankzij een zorgvuldig opgemaakt stappenplan.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ
 • juli 15, 2019

DGZ rapporteert antibioticaresistentieresultaten voor pathogene bacteriën afkomstig van verschillende diersoorten voor 2018


Diergezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen heeft de resultaten van de antibiogrammen die in 2018 uitgevoerd werden, publiek gemaakt. Deze antibiogrammen werden gemaakt op vraag van de dierenarts en veehouder om de gevoeligheid van pathogene bacteriën, geïsoleerd uit veldstalen, na te gaan tegen een resem van diergeneeskundig gebruikte antibioticaklassen.

AMCRA lezingen
 • juli 15, 2019

Opleidingen in samenwerking met AMCRA


Dit najaar kunt u meer te weten komen over hoe verantwoord met antibiotica om te springen door AMCRA te ontmoeten op diverse lezingen.

Activiteiten en realisaties AMCRA 2018
 • juli 15, 2019

AMCRA Activiteitenverslag 2018


AMCRA heeft haar activiteitenverslag voor 2018 gepubliceerd. U vindt er de activiteiten en realisaties voor het voorbije jaar 2018.

Veterinair antibioticagebruik in Nederland
 • juli 15, 2019

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in Nederland rapporteert over antibioticagebruik bij dieren in Nederland: ‘Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert’


De autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in Nederland publiceerde op 11 juni 2019 een persbericht over het gebruik van antibiotica bij dieren in Nederland.

Adviesraad AMCRA
 • mei 28, 2019

"Een jaar verder in de strijd tegen antibioticaresistentie bij dieren: update over de gebruiks- en resistentieresultaten in een breed perspectief"


Inschrijven ten laatste tot 11 juni!
Wanneer: Woensdag 19 juni 2019 van 10u00 tot 16u30 – Voorafgegaan door een persconferentie om 9u
Waar: “Pacheco Center”, Pachecolaan 13, 1000 Brussel
Deze dag is erkend als opleiding door het FAVV voor alle BMO’s. De aanvraag voor erkende bijscholingspunten uitgereikt door de Orde der dierenartsen is in behandeling. Bevestiging van de toekenning van de bijscholingspunten wordt gecommuniceerd via onze website.

Gebruik colistine
 • mei 28, 2019

Belgian Feed Association (BFA) schrapt de inmenging van colistine in gemedicineerde voeders


De raad van bestuur van de ‘Belgian Feed Association’ (BFA) heeft beslist om een nieuwe maatregel toe te voegen aan haar antibioticabeleid. BFA adviseert en roept de leden mengvoederfabrikanten op om vanaf 1 mei 2019 geen PROMYCINE meer in te mengen bij de productie van gemedicineerde voeders. Promycine is in België momenteel het enige vergunde product dat colistine bevat. Colistine is bij voedselproducerende dieren het enige gebruikte antibioticum dat tot de antibioticaklasse van de polymyxines behoort. Polymyxines werden in 2017 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als ‘kritisch belangrijke antibiotica met hoogste prioriteit voor de humane gezondheid’. Hierdoor komt het gebruik ervan bij dieren onder druk te staan.

WHO
 • mei 28, 2019

WHO “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine” – 6de revisie!


Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden criteria ontwikkeld om antibiotica te kunnen indelen volgens hun belang voor de volksgezondheid. Dit om het voorzichtig gebruik van antibiotica te verzekeren in de dier- en humane geneeskunde. De WHO bracht in mei 2019 haar 6de revisie uit van de “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine”.

Antibioticaresistentie en het milieu
 • mei 28, 2019

De strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu door de Europese unie


Vervuiling door bepaalde geneesmiddelen in het milieu wordt als een groeiend probleem gezien, vooral met betrekking tot antimicrobiële resistentie. Residuen van farmaceutische producten kunnen in het leefmilieu terechtkomen bij de productie, het gebruik en de verwijdering ervan. De Europese Unie heeft daarom duidelijke doelstellingen geformuleerd die de strategische aanpak van dit probleem vorm moeten geven.

Antifungale resistentie
 • mei 28, 2019

Antifungale resistentie binnen het ‘One Health’ concept


Gezien schimmels typisch biologische agentia zijn die zich in de omgeving bevinden en zij bij zowel mens als dier een impact de gezondheid kunnen uitoefenen, vereist deze thematiek bij uitstek een ‘One Health’-aanpak. Hoewel resistentie voornamelijk bij bacteriën gekend is, is waakzaamheid eveneens geboden bij de opkomst van resistentie bij schimmels.

DISARM project
 • mei 28, 2019

ILVO coördineert project DISARM voor een reductie van antibioticaresistentie in de Europese veehouderij


Begin 2019 ging het grootschalige DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management) project van start onder leiding van het Instituut voor Landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO) van start. Vijftien partners uit 19 verschillende landen zijn hierin betrokken en zullen samen werken aan de ontwikkeling van de nodige tools en kennis om de vermindering van antibioticagebruik in de praktijk te realiseren.

VEETOURNEE
 • mei 28, 2019

Het Departement Landbouw en Visserij en de Praktijkcentra Varkens en Rundvee nodigen u uit voor de tweede VEETOURNEE


Op 25 juni (te Melle) of op 4 juli (te Geel) zijn veehouders van harte welkom op de tweede VEETOURNEE. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Rapportering antibioticagebruik
 • april 25, 2019

Nieuwe benchmarkrapporten van antibioticagebruik bij pluimvee komen eraan


Eind vorig jaar ontvingen braad- en legkippenhouders een eerste keer via AB Register en Sanitel-Med een benchmarkrapport over hun antibioticagebruik tussen juli 2017 en juni 2018, op basis van de antibioticameldingen in Sanitel-Med en verwerkt met de capaciteitscijfers van een bedrijf. Binnen enkele weken komt er een vervolg op dit rapport, met een analyse van het antibioticagebruik tussen 1 januari en 31 december 2018. Ondertussen kunnen de pluimveehouders aangesloten bij Belplume zich verdiepen in een aanvullend benchmarkrapport waarvoor hun gebruik werd geanalyseerd op ronde- en hokniveau, op basis van de opgezette loten en met behulp van gewichtscurves.

Opendeurdag faculteit diergeneeskunde
 • april 25, 2019

Debat over antibioticagebruik en -resistentie tijdens de ‘Opendeurdagen van de Faculteit Diergeneeskunde’ op zaterdag 27 april 2019


Op 27 en 28 april 2019 houdt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent opendeurdagen. Je kan er werkelijk alles gaan bezoeken: de operatiezalen, de onderzoeksruimten en de verblijfsruimten die gebruikt worden om grote en kleine huisdieren te behandelen en te verzorgen. Ook het ‘skelettenmuseum’, de snijzalen en de kliniek voor pluimvee en bijzondere diersoorten openen hun deuren. Zo’n opendeurweekend is een unieke gelegenheid voor iedereen die het reilen en zeilen van de dierenkliniek van dichterbij wil leren kennen!

KCE rapport
 • april 25, 2019

Voorstellen voor een effectiever antibioticabeleid in België bij mens en dier – KCE rapport


Het onverantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier maakt bacteriën steeds sneller resistent. Dit heeft overlijdens, meer ziekenhuisopnames en een langere ziekteduur tot gevolg. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector (met vooral de huisartsen als voorschrijvers), in de woonzorgcentra en in de veeteelt hoger dan het Europese gemiddelde. Op vraag van de FOD Volksgezondheid onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de oorzaken hiervan, en formuleerde het 21 aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

DGZ bioveiligheidsaward
 • april 25, 2019

Met de tweede Bioveiligheid Award zet DGZ opnieuw bioveilige rundveebedrijven in de kijker


Omdat bioveiligheid dé sleutel vormt bij de preventie van dierziekten op rundveebedrijven, gaat DGZ vanaf 14 maart 2019 van start met de tweede Bioveiligheid Award. Ook deze keer wil DGZ vleesvee-, melkvee- en vleeskalverhouders die op een innovatieve en/of creatieve manier investeren in een bioveilig bedrijf in de kijker zetten. Alle veehouders die nu al een aantal maatregelen genomen hebben en in de toekomst van plan zijn om verdere stappen te zetten, kunnen zich inschrijven op www.mijnmaniervanwerken.be en maken zo kans op de DGZ Bioveiligheid Award.

Altibiotique
 • april 25, 2019

Altibiotique, het project van ARSIA, een waar succes!


Begin 2017 lanceerde ARSIA het project « Altibiotique » om veehouders te begeleiden met de start van een verantwoord antibioticabeleid. Hiertoe werden informatievergaderingen, beroepsopleidingen en individuele begeleidingsmaatregelen voorgesteld aan hoofdzakelijk de rundveesector, maar ook de kleine herkauwerssector (schapen en geiten) werden geïnformeerd. Het aantal deelnemers is veelzeggend: veehouders zijn erg gemotiveerd om de problematiek van antibioticaresistentie aan te pakken. Maar dat was natuurlijk niet in twijfel te trekken!

Antibioticagebruik in Noorwegen
 • april 25, 2019

Noorwegen: 32% minder antibiotica bij gezelschapsdieren


Het 18de jaarlijkse rapport over het gebruik van antibiotica bij mensen (Norm) en bij dieren (Norm-Vet) in Noorwegen in 2017 is zojuist verschenen. Het toont een algemene daling in gebruik van veterinaire antibiotica (-4,5% in vergelijking met 2016 en -10% in vergelijking met 2013). Bij gezelschapsdieren (uitgezonderd paarden) bedraagt het totale gebruik 359 kg werkzame stof in 2017 (waarvan 250 kg amoxicilline / clavulaanzuur en 7 kg fluoroquinolonen).

Reductie antibioticumgebruik
 • maart 19, 2019

Reductie antibioticumgebruik in project BPG-AB


Veehouders zijn er opnieuw in geslaagd om het antibioticumgebruik op hun varkensbedrijf te reduceren. In een samenwerking tussen de epidemiologie unit (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) en de Belgian Pork Group, genaamd het project BPG-AB (Beter Produceren Geen AntiBiotica), werden 16 bedrijven begeleid naar een verminderd antibioticumgebruik. Bedrijven die al heel laag zaten in gebruik werden gecoacht naar een antibioticumvrije productie van varkens.

Reductie antibioticumgebruik
 • maart 19, 2019

Onderzoek naar effecten van antibioticavrij voeder op gezondheid en groeiprestaties van batterijbiggen en vleesvarkens: verschillen met biggen die wél antibiotica kregen toegediend zijn minimaal


Batterijbiggen werden onderverdeeld in een groep die gedurende de hele batterijperiode antibiotica in het voeder kregen en in een groep met antibioticavrij voeder. Bij ziekte konden dieren individueel behandeld worden met antibiotica. De biggen die antibiotica kregen toegediend, toonden tijdens het eerste deel van de batterijperiode (van 28 dagen tot 60 dagen leeftijd) een hogere groei (p= 0.018: significant verschil) en voederopname (p= 0.048: significant verschil) dan de biggen zonder antibiotica, terwijl de voederconversie gelijk was in de twee groepen (1.48 versus 1.52 voor respectievelijk biggen zonder en met antibiotica). Ook sterftecijfers waren niet verschillend tussen de twee groepen tijdens de batterijperiode (p=0.806: niet significant).

Biocheck.UGent
 • maart 19, 2019

Lancering van de Biocheck Rundvee


Na de Biocheck.UGent Varken en Pluimvee werd nu ook de Biocheck Rundvee ontwikkeld in samenwerking met de eenheden van de Veterinaire epidemiologie van de universiteiten Gent en Luik. Hiervoor werd een aparte risico-gebaseerde bioveiligheidsevaluatietool samengesteld voor melkvee, vleesvee en vleeskalveren, bestaande uit een online enquête met bijbehorend bioveiligheidsscoresysteem.

Rapportering van EFSA en ECDC over AB-resistentie
 • maart 19, 2019

Het Europese voedselagentschap (EFSA) en het Europees centrum voor de preventie en controle van ziekten (ECDC) rapporteren over antibioticaresistentie in zoönotische en indicatorbacteriën afkomstig van mensen, dieren en voedsel in 2017


EFSA en ECDC publiceren jaarlijks een rapport met de resistentiedata van indicatorbacterie (Escherichia coli) en van de meest belangrijke zoönotische bacteriën (Salmonella, Campylobacter, MRSA) bij mensen, dieren en voedsel in de Europese Unie. De data die nu beschikbaar zijn, zijn de resistentiegegevens van het jaar 2017.

OIE rapporteert over antibioticagebruik in de wereld
 • maart 19, 2019

De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren publiceert haar derde rapport over antimicrobieel middelengebruik bij dieren


De wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE – Office International des Epizooties) publiceerde in februari 2019 haar derde rapport over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren wereldwijd. Dit nieuwe rapport geeft een update van het antibioticagebruik in de wereld en in verschillende regio’s tussen 2015 en 2017 ten opzichte van de biomassa dieren. Het vorige rapport dateert van 2016 en toonde gegevens tussen 2010 en 2015. De OIE verzamelt deze gegevens wereldwijd bij vrijwillig deelnemende landen. Voor de laatste rapportering namen 155 landen deel aan de rapportering ten opzichte van 130 en 146 tijdens de 1ste en 2de rapportering in 2012 en 2015 respectievelijk (n= 181). Dit wijst op een wereldwijd toegenomen bewustzijn van het belang van monitoring van antibioticagebruiksgegevens .

Rapportering antibioticagebruik
 • maart 19, 2019

Eerste AB Register rapport voor 2019 voor de varkenssector


Een paar maanden na het einde van 2018 heeft AMCRA de gebruiksdata van 2018 al geanalyseerd en gebruikt om een nieuw benchmarkrapport te maken voor de bij AB Register aangesloten varkenshouders. Dit rapport benchmarkt het antibioticagebruik voor de periode januari tot december 2018, en werd verstuurd op 11 maart 2019. Het vormt het eerste van vier geplande periodieke benchmarkrapporten voor AB Register-varkenshouders in 2019. Later deze maand stelt ook Sanitel-Med hun nieuwe benchmarkrapporten gaande over 2018 voor de varkenssector beschikbaar. Ook de Belplume-pluimveehouders zullen deze maand hun eerste benchmarkrapport ontvangen.

Rapportering antibioticagebruik
 • februari 14, 2019

BAROMETER Antibioticagebruik Sanitel-Med


Sinds eind februari 2017 is het verplicht om in België alle antibioticagebruik bij varkens, pluimvee en vleeskalveren door de dierenarts te laten registreren. Voorheen waren enkel de nationale verkoopscijfers van alle antibiotica voor veterinair gebruik beschikbaar. Deze worden jaarlijks verzameld en gepubliceerd in de BelVet-Sac rapporten, maar bevatten niet steeds informatie bij welke diersoort een antibioticum wordt gebruikt. Via SANITEL-MED data kan niet enkel het AB gebruik bij de diersoorten waarvoor registratie verplicht is gekwantificeerd en opgevolgd worden, maar kan ook het aandeel bij de (nog) niet in SANITEL-MED opgenomen diersoorten beter ingeschat worden. De barometer is een manier om de vinger aan de pols te houden inzake het antibioticagebruik bij de verschillende diersoorten, waarvoor op bedrijfsniveau gegevens verzameld worden in Sanitel-Med.

Congres SAVAB Flanders
 • februari 14, 2019

AMCRA deelt posters ‘formularium hond en kat’ uit tijdens de SAVAB Flanders beurs op 15 en 16 maart


Op 15 en 16 maart gaat het 34ste SAVAB Flanders congres “Breathe” door te Ronse. AMCRA is er ook bij en deelt sensibilisatiemateriaal uit, specifiek voor de dierenarts gezelschapsdieren.

Verordening (EU) 2019/6
 • februari 14, 2019

De Europese Unie publiceert een nieuwe verordening betreffende diergeneesmiddelen


Met de nieuwe verordening wil men op Europees niveau meer ruimte creëren voor innovatie en een grotere beschikbaarheid van diergeneesmiddelen verzekeren , een administratieve vereenvoudiging en sterke waarborgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de volksgezondheid en het milieu. In de verordening wordt ook focus gelegd op tal van maatregelen om oordeelkundig en beperkt antibioticagebruik bij dieren te verzekeren. Dat omvat onder meer het vermijden van routinematig profylactisch en metafylactisch gebruik, maatregelen ter beperking van het gebruik bij dieren van antibiotica die van cruciaal belang zijn voor het voorkomen en behandelen van levensbedreigende infecties bij mensen. De verordening vermeldt ook dat het mogelijk moet zijn om het gebruik van bepaalde antibiotica uitsluitend bij mensen toe te laten en dus niet bij dieren. Er wordt ook voor gezorgd dat in de etikettering van antimicrobiële diergeneesmiddelen passende waarschuwingen en aanwijzingen worden opgenomen. Anderzijds wordt de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aangemoedigd en gestimuleerd.

Revisie formularium
 • februari 14, 2019

HERINNERING: Publieke consultatie formularia AMCRA!


Wenst u feedback te geven over een bepaalde indicatie en de antibioticakeuze die momenteel in het formularium staan? AMCRA ontvangt graag uw opmerkingen en bijhorende argumentatie! Voorstellen van aanpassingen worden nadien door een daarvoor aangestelde werkgroep van experten beoordeeld en afgewogen. Deze werkgroep besluit op basis van de beschikbare wetenschappelijke informatie hoe de voorstellen in de definitieve versie van het formularium worden verwerkt. Het definitieve formularium wordt nadien gepubliceerd als een nieuwe editie via www.e-formularium.be

AACTING consortium
 • februari 14, 2019

De ‘call for abstracts’ is open voor de tweede internationale conferentie over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’ op 2 en 3 juli 2019 in Bern, Zwitserland!


Het AACTING consortium organiseert haar tweede internationale conferentie over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.
De deadline voor het indienen van abstracts is 29 maart 2019.
Onderwerpen van de conferentie zijn onder meer:
1. Defining meaningful antimicrobial use targets. Keynote speaker: Prof. Dick Heederik, Utrecht University
2. Interventions to reduce usage: What works, how and why? Keynote speaker: Dr. Merel Postma, Ghent University

… en vele andere!

ECMIS consortium
 • februari 14, 2019

Derde “ E. coli and the Mucosal Immune system” symposium, van 2 tot 5 juni 2019, Gent


Het derde internationale E. coli and the Mucosal Immune system” symposium zal plaats vinden in Gent van 2 tot 5 juni 2019.
Topics gerelateerd aan E. coli en de immuunsysteem in de humane en diergeneeskunde zullen aan bod komen, zoals vaccinatie, antibiotica, virulentie, immuniteit en vele andere.

Vacature
 • februari 14, 2019

Sciensano is op zoek naar een ‘Wetenschappelijk medewerker - Master analyse en rapportering antibioticaresistentie’


Geïnteresseerd in deze job?

Revisie formularium
 • januari 9, 2019

Publieke consultatie formularia AMCRA!


In 2013 publiceerde AMCRA een eerste editie van het formularium voor voedselproducerende dieren (varken, rund- en pluimvee). Eén jaar later kwam het formularium er ook voor hond, kat en paard.

Agriflanders
 • december 18, 2018

Bezoek AMCRA op de Agriflanders beurs op 10, 11, 12 of 13 januari in hal 4!


AMCRA zet het nieuwe jaar in met haar 4-daagse aanwezigheid op de Agriflanders beurs in de Expo van Gent! Het AMCRA-team wil veehouders en dierenartsen te woord staan bij al hun vragen over hun antibioticagebruiksgegevens, opgenomen in het benchmarkrapport, dat ze de afgelopen maanden mochten ontvangen.

ESVAC rapport
 • december 18, 2018

Het 8ste ESVAC rapport over de antibioticaverkoopscijfers in de diergeneeskunde in de Europese Unie van 2010 tot 2016 Nieuw ESVAC rapport!


Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de cijfers van antibiotica, verkocht in 2016 in de diergeneeskunde, gepubliceerd voor België en alle andere Europese Unie landen. Hierdoor kan een trend gemaakt worden over het gebruik gedurende de laatste 7 jaar van rapportering (2010 tot 2016).

Sensibilisatie
 • december 18, 2018

‘Boerenstebuiten’ zet voor u enkele belangrijke thema’s rond preventieve gezondheidszorg op een rijtje!


Het Departement Landbouw & Visserij zet samen met de verschillende sectoren in op preventieve gezondheidszorg in de veehouderij. Hiervoor werd vanaf de tweede helft van oktober het thema in de kijker gezet door Plattelands-tv in het programma ‘Boerenstebuiten’. In de reportages komen de thema’s ‘bioveiligheid’, ‘vaccinatie en management’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. In Boerenstebuiten werd recent ook een ‘Melkveespecial’ uitgezonden. Marina Stevens, recent gepromoveerd op het thema uiergezondheid, staat veehouders en dierenartsen te woord.

Survey antibioticagebruik
 • december 18, 2018

Europese commissie bevraagt de burgers van haar lidstaten over antibiotica!


De Europese Commissie heeft in 2018 de inwoners van 28 Europese Unie landen bevraagt over de mate van hun antibioticagebruik en hun algemene kennis over antibiotica. Ze doet dit voor de 4de keer op rij (eerder in 2009, 2013 en 2016) en wenst hiermee het antibioticagebruik en de kennis over antibiotica bij het algemene publiek te leren inschatten en de evoluties op te volgen.

AACTING consortium
 • december 18, 2018

SAVE THE DATE: Het AACTING consortium organiseert haar tweede internationaal congres op 2 en 3 juli 2019!


Het AACTING consortium kondigt haar tweede internationale conferentie aan over ‘Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage’.

Rapportering antibioticagebruik
 • december 18, 2018

Sanitel-Med deelt eerste antibioticagebruiksrapporten uit voor de varkenssector


In de loop van december komt een volgend Sanitel-Med analyse rapport beschikbaar, dit maal voor de varkenshouders. Na eerdere rapporten voor vleeskalveren en pluimvee betreft dit het 3e diertype rapport waarbij alle toedieningen, verschaffingen of voorschriften van antibiotica en zinkoxide op varkensbedrijven zowel kwantitatief als kwalitatief werden geanalyseerd. Sedert november 2018 zijn alle analyse rapporten beschikbaar en te downloaden vanaf de Sanitel-Med website.

Advies benchmarking dierenartsen
 • december 18, 2018

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2: Dierenartsen’


Na de publicatie van het advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’ verschijnt nu ook het advies over het benchmarken van dierenartsen.

Advies benchmarking
 • november 5, 2018

AMCRA publiceert Advies ‘Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 1: Veehouders’


In het AMCRA 2020-plan en het Antibioticaconvenant tussen de overheid en betrokken sectoren werden verschillende actiepunten opgenomen teneinde de 2020-doelstellingen te kunnen behalen. Twee van deze actiepunten zijn: ‘Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt’ en ‘Ieder bedrijf een plan’. Dit nieuwe Advies vloeit voort uit deze twee actiepunten en heeft als doel ‘het beschrijven van een methode - toepasbaar in de verschillende nutsdiersectoren - voor het benchmarken van antibioticagebruik bij veehouders (geregistreerd in Sanitel-Med of derde systemen), alsook het voorstellen van maatregelen voor opvolging en ondersteuning van verschillende categorieën gebruikers.’

Rapportering antibioticagebruik
 • november 5, 2018

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

AMCRA en SAVAB-Flanders sensibiliseren dierenartsen en eigenaars van gezelschapsdieren!


“Heeft mijn hond geen antibiotica nodig?”; “De vorige keer hebben die pilletjes heel goed geholpen. Kunt u dat opnieuw geven?”; “Ik denk dat mijn kat het best antibiotica kan krijgen!”. Dierenartsen kunnen tijdens het consult nogal wat druk ervaren van de eigenaar van hond of kat om antibiotica te gebruiken bij de behandeling van hun zieke viervoeter. Dierenartsen weten nochtans vanuit hun opgebouwde kennis en ervaring het best wanneer antibiotica aangewezen zijn.

AMCRA sensibiliseert
 • november 5, 2018

Het formularium voor hond en kat in postervorm voor dierenartsen!


Om het formularium voor hond en kat onder vernieuwde aandacht te brengen , werd een handige poster in A1 formaat ontwikkeld. In de poster wordt uitvoerig beschreven wanneer antibiotica geïndiceerd zijn, welke niet-antibacteriële therapieën gebruikt kunnen worden, en worden preventieve maatregelen opgesomd voor de meest voorkomende bacteriële aandoeningen van de huid, het oor, het ademhalings-, spijsverterings- en urogenitaalstelsel en enkele algemene aandoeningen (sepsis, antibacteriële profylaxis, MRSA/MRSP). Verder wordt er aandacht geschonken aan welke de meest voorkomende oorzakelijke ziekteverwekkers zijn en hoe een diagnose kan gesteld worden.

Vétérinexpo
 • november 5, 2018

Kom je naar Vétérinexpo op 24 of 25 november? Wil je een vrijkaart voor een gratis toegang?


AMCRA is aanwezig op Vétérinexpo, vakbeurs voor de dierenarts, op 24 en 25 november te Ciney Expo! Er zijn nog steeds gratis vrijkaarten te winnen door de juiste antwoorden te voorzien op de vragen van onze online enquête! Neem deel en tot binnenkort op Vétérinexpo!

Antibiotic Awareness Week
 • november 5, 2018

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


AMCRA belooft actie via haar website (www.amcra.be), Facebook en Twitter! De Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (OIE) ontwikkelde ook een videoboodschap waarin 5 tips worden aangereikt voor de verschillende betrokken sectoren (dierenartsen, veehouders, beleidsmakers, studenten diergeneeskunde, …).

AMCRA prijs
 • november 5, 2018

AMCRA prijs voor masterproeven


In het kader van de uitreiking van de “Prijs Masterproef omtrent correct en rationeel gebruik van antibiotica, geschonken door AMCRA” werd de Prijs Masterproef Diergeneeskunde 2018 toegekend en uitgereikt voor laatstejaarsstudenten aan de Universiteit te Gent en Luik. In Gent ging de prijs naar de masterproef met als titel “Gebruik en misbruik van antimicrobiële middelen bij de sportduif” . Lauren-Tess Goossens mocht hiervoor €1000 in ontvangst nemen. Voor de universiteit te Luik werd eenzelfde prijs toegekend aan Mathilde Andrieu voor de masterproef getiteld “ L’utilisation du marc de pomme dans l’alimentation des porcelets au sevrage comme alternative à l’usage des antibiotiques. »

Gebruik zinkoxide
 • november 5, 2018

Kabinet van minister Maggie De Block volgt het advies van AMCRA over de uitfasering van zinkoxide.


Op 26 juni 2017 besloot de Europese Commissie dat alle lidstaten de bestaande nationale vergunningen ten laatste tegen 26 juni 2022 moeten intrekken voor het in de handel brengen van diergeneesmiddelen die zinkoxide bevatten en bestemd zijn voor orale toediening aan voedselproducerende dieren. Op basis van deze beslissing vroegen de ministers van Landbouw Denis Ducarme en van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan AMCRA wat de impact zou zijn op het antibioticagebruik van het niet langer voorhanden zijn van diergeneesmiddelen met zinkoxide . Twee weken geleden communiceerden de bevoegde kabinetten het breed-gedragen sectoradvies van AMCRA over de uitfaseringsperiode van het gebruik van zinkoxide te volgen en het gebruik nog toe te laten tot ten laatste 31 december 2020.

Registratie antibioticagebruik
 • oktober 11, 2018

Verplichte registratie antibioticagebruik voor melkveebedrijven sinds 1 oktober 2018


Melkveebedrijven aangesloten bij het IKM-QFL-QMK lastenboek zijn sinds 1 oktober 2018 verplicht gestart met de registratie van het antibioticagebruik op bedrijfsniveau. De registratie gebeurt door de verschaffer in de datacollectiesystemen AB Register (voor IKM) en BIGAME (voor QFL-QMK).

Sensibilisatiecampagne
 • oktober 11, 2018

AMCRA sensibiliseert de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik: een veehouder getuigt!


AMCRA heeft i.s.m. Plattelands-tv een nieuw filmpje ontwikkeld voor de pluimveesector over rationeel antibioticagebruik. In het filmpje worden concrete tips naar voor gebracht over hoe een aanpassing van het bedrijfsmanagement tot minder zieke dieren leidt. Minder ziekte leidt niet alleen tot een gezondere veestapel, maar vereist ook minder antibiotica en zal dus ook leiden tot minder selectie en spreiding van resistente bacteriën. De tips kwamen tot stand doordat de veehouder met zijn dierenarts en adviseurs die op het bedrijf komen verbeterpunten in het management opspoorden en hier samen aan werkten.

Expovet
 • oktober 11, 2018

De rol van de kleine-huisdieren-dierenartsen in de strijd tegen antibioticaresistentie… volg het AMCRA debat op 20 oktober op Expovet!


AMCRA nodigt practici van kleine huisdieren uit om het debat te voeren rond hun bijdrage en hun rol in de strijd tegen AMR. Wat kunnen kleine-huisdieren-dierenartsen concreet doen? Hoe dienen eigenaars geïnformeerd te worden? Hoe kijken de klanten naar antibioticagebruik? Voelen dierenartsen (toegenomen) druk om “voor te schrijven”? Hoe schatten zij hun antibioticagebruik in? Gebruiken ze al richtlijnen i.v.m. een verantwoord voorschrijven van antibiotica?

Expovet
 • oktober 11, 2018

Kom je naar Expovet op 20 of 21 oktober? Wil je een vrijkaart voor gratis toegang?


Neem dan deel aan de AMCRA-enquête en we zien u binnenkort op Expovet te Flanders Expo!

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week 2018 van 12 tot 18 november


De internationale gezondheidsorganisaties voor mens en dier, respectievelijk de WHO en OIE, de Food and Agriculture Organisation - FAO - en het Europees Centrum voor Preventie en Controle van ziekten - ECDC - plaatsen de antibioticaproblematiek hoog op de agenda. Bijzondere aandacht wordt geschonken tijdens de jaarlijkse ‘World Antibiotic Awareness Week’. Op de website van AMCRA vindt u de link naar de belangrijkste initiatieven genomen door verschillende internationale organisaties.

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week : Join ECDC on social media


ECDC roept iedereen op die actief is in de dier- en humane geneeskunde (dokters, dierenartsen, veehouders, beleidsmakers, …) om tijdens de Antibiotic Awareness Week via Twitter, Facebook en Instagram mee te delen wat zij doen om de werkzaamheid van antibiotica te blijven verzekeren. Berichten, video’s, … kunnen gedeeld worden met de hashtag #KeepAntibioticsWorking .

Antibiotic Awareness Week
 • oktober 11, 2018

World Antibiotic Awareness Week: ANSES organiseert symposium ‘Epidemiology and modelling in antimicrobial resistance’


ANSES - French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety - organiseert haar jaarlijks symposium tijdens de Antibiotic Awareness Week. Het programma van dit jaar is gericht op ‘Epidemiology and modelling in antimicrobial resistance’ .

VEE annual meeting
 • oktober 11, 2018

Annual meeting VEE 2018 on behavioural changes in animal health management


Het thema van de jaarlijkse VEE meeting voor dit jaar is “Social veterinary epidemiology: how to induce behavioural changes in animal health management”. De rol van gewoontes en hoe deze te veranderen zijn van bijzonder belang in een veehouderij waar minder antibiotica gebruikt moeten worden.

Symposium FOD Volksgezondheid
 • oktober 11, 2018

11de jaarlijks symposium van Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding ‘Diergezondheid: de kip en het ei’ op 23 oktober


De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Contractueel Onderzoek – DG Dier, Plant en Voeding, kondigt haar jaarlijks symposium aan over ‘Diergezondheid: de kip en het ei’.

Plan van Aanpak
 • september 6, 2018

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau


AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

E-formularium
 • september 6, 2018

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!


U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Expovet
 • september 6, 2018

Kom onze stand bezoeken op Expovet! Vijftig vrijkaarten te winnen voor de editie van Expovet 2018!


AMCRA is aanwezig op Expovet, vakbeurs voor de dierenarts, op 20 en 21 oktober te Flanders Expo! U kunt gratis vrijkaarten winnen door de juiste antwoorden te voorzien op de vragen van onze online enquête! De eerste 50 deelnemers met correcte antwoorden ontvangen een gratis kaart. Neem deel en tot binnenkort op Expovet!

Demonamiddag 'Bioveiligheid en melkhygiëne'
 • september 6, 2018

AMCRA werkt mee aan de ‘tweede demonstratiedag bioveiligheid en melkhygiëne voor varkens- en rundveebedrijven‘


Op dinsdag 2 oktober organiseren het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Varkens en het Praktijkcentrum Rundvee in samenwerking met AMCRA, M-team, MCC, DGZ, ILVO, en UGent een demonamidddag over bioveiligheid op varkens- en rundveebedrijven en over melkhygiëne . Tal van bedrijven die producten aanbieden om de bioveiligheid op een bedrijf te verhogen en een betere melkhygiëne te voorzien, zullen hun relevante producten demonstreren. De bezoeker zal ook kans maken om diverse prijzen te winnen! Bezoek aan de demodag is gratis.

EFFORT against antimicrobial resistance
 • september 6, 2018

Internationaal congres over Europees EFFORT project


Het 5 jaar durende EFFORT project ( Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission), gefinancierd door de Europese Commissie, heeft tot doel een beter begrip te krijgen van de ecologie en de epidemiologie van antibioticaresistentie doorheen de voedselketen. De 20 verschillende partners waaruit het Europese EFFORT consortium bestaat, organiseren van 26 tot 28 november 2018 het internationaal congres “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy” . Gedurende 2,1/2 dag zal het consortium de nieuwste wetenschappelijke bevindingen voorstellen, gebaseerd op de data verzameld tijdens het EFFORT project.

Immunity for Health
 • september 6, 2018

Derde editie “Immunity for Health”


De studiedag « Immunity for Health » wordt jaarlijks georganiseerd door Flanders Vaccine en vindt dit maal plaats op 11 oktober te Leuven . Het thema van dit jaar gaat over « Preventieve gezondheidszorg » en richt zich tot de betrokken organisaties van de humane en diergeneeskunde, werkzaam rond immunologie, vaccinologie, immuno-oncologie en infectieuze ziekten. Het programma is deels gewijd aan de rol van vaccinatie in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Gebruik colistine
 • juli 12, 2018

Advies over het gebruik van colistine in de diergeneeskunde


Polymyxines krijgen geen rode kleurcode, maar extra maatregelen zijn nodig om het gebruik ervan in de diergeneeskunde verder in te perken tot 1 mg per kg biomassa.

Sensibilisatiecampagne
 • juli 12, 2018

AMCRA sensibiliseert veehouders in samenwerking met Plattelands-tv


AMCRA heeft in samenwerking met Plattelands-tv publi-reportages uitgewerkt waarin de tv-kijkende landbouwer wegwijs wordt gemaakt in de “Top 5 van maatregelen die kunnen bijdragen tot een succesvolle afbouw van antibioticagebruik”.

Activiteiten en realisaties AMCRA 2017
 • juli 12, 2018

Activiteiten en realisaties van AMCRA in 2017


AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Activiteiten en realisaties 2017
 • juni 27, 2018

Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2017


Sinds de ondertekening van het antibioticaconvenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica stellen de partners jaarlijks hun activiteiten en realisaties voor, die gebundeld worden in een rapport. Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2017 in de diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 2017.

AMCRA adviesraad
 • juni 1, 2018

STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIE


AMCRA, FAVV en FAGG zijn verheugd u te mogen uitnodigen op een tweedelige activiteit die zal doorgaan op woensdag 27 juni 2018 om 13u in het Pacheco instituut (Pachecolaan 13, 1000 Brussel). Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@amcra.be ten laatste op vrijdag 22 juni.

AMCRA adviesraad
 • mei 8, 2018

Save the date! Adviesraad van AMCRA op 27 juni 2018


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

VEE studiedag
 • mei 8, 2018

De VEE nodigt u uit voor de workshop ‘Antimicrobial resistance in Manimals’


Op 23 mei wordt door de Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie en Economie (VEE) een workshop georganiseerd over antibioticaresistentie bij dieren en mens. Het wordt een rijk gevulde dag.

EU-JAMRAI
 • mei 8, 2018

Enquête voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders


Een recent Europese project “Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections” (EU-JAMRAI) heeft een enquête ontwikkeld voor dierenartsen, veehouders en andere stakeholders in de diergeneeskunde.

AMCRA website
 • april 10, 2018

AMCRA lanceert een nieuwe website


Communicatie en sensibilisatie is één van de kerntaken van AMCRA. Sinds haar oprichting heeft AMCRA tal van adviezen en richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van het co-regulatiebeleid die de diergeneeskunde in België handhaaft.

EU-JAMRAI
 • april 10, 2018

Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections


In september 2017 werd een Europees Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections opgericht. Vierenveertig partners van 28 verschillende EU-landen en meer dan 30 stakeholders verenigen hun krachten om een efficiënt ‘One Health’ beleid te ontwikkelen en te implementeren. Ze wensen zo de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan en de infecties, die voorkomen in ziekenhuizen en andere gezondheidscentra , te bestrijden.

EFFORT against antimicrobial resistance
 • april 10, 2018

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’


Het Europese EFFORT consortium organiseert een internationale conferentie te Utrecht van 26 tot 28 november 2018 getiteld ‘Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’.

AACTING guidelines
 • april 10, 2018

AACTING ‘Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship’


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA
 • april 10, 2018

Resultaten antibioticaresistentie voor 2017 door de regionale diergezondheidscentra DGZ en ARSIA


Antibioticaresistentie kan leiden tot therapiefalen, met als gevolg een toename in kosten door bv. verlies van dieren, verminderde productiviteit, enz. Antibioticagevoeligheid van bacteriën kan sinds het KB van juli 2016 enkel nog bepaald worden in een geaccrediteerde instelling. De laboratoria DGZ en ARSIA beschikken over deze accreditatie en zijn aldus geschikt verklaard om antibioticagevoeligheidstesten uit te voeren. Op die manier kan bepaald worden van welke antibiotica een gunstig klinische uitkomst mag verwacht worden na behandeling van een bacteriële infectie met het desbetreffende middel.

EPRUMA
 • april 10, 2018

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Gebruik zinkoxide
 • maart 7, 2018

Advies over de uitfaseringsperiode van zinkoxide bij gespeende biggen


Het Europees ‘Committee for Medicinal Products for Veterinary Use' (CVMP) gaf op 16 maart 2017 een negatief advies over het gebruik van zinkoxide aan hoge, therapeutische concentraties bij dieren. De CVMP oordeelde dat de voordelen van zinkoxide voor preventie van diarree bij varkens niet opwegen tegen de risico’s van hoge dosissen zink in het milieu. Zink is immers een zwaar metaal, wordt slecht geabsorbeerd en accumuleert in diverse compartimenten van het milieu. Het CVMP erkende ook dat er een risico bestaat op co-selectie voor resistentie tegen antibiotica (de selectie van meerdere antimicrobiële resistentiegenen) in verband met het gebruik van zinkoxide, maar dat een dergelijk risico op dit moment niet kwantificeerbaar is.

Doelstelling
gemedicineerde voeders
 • maart 6, 2018

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!


De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België . Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.

Debat Expovet
 • december 18, 2017

Debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet


AMCRA nam deel aan het debat over antibioticagebruik bij hond en kat op Expovet tijdens het weekend van 28 en 29 oktober.

WHO
 • december 18, 2017

WHO roept op tot de stopzetting van het preventief gebruik van antibiotica


De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation - WHO) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor mensen, bij voedselproducerende dieren.

Antibiotic Awereness Week
 • november 13, 2017

PERSBERICHT
13-19 november 2017

Internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica


In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017), sporen het AMCRA en de federale overheid iedereen - ook de eigenaars van gezelschapsdieren - aan om deze geneesmiddelen verstandig te gebruiken. Antibiotica kunnen ons leven redden en zullen dit blijven doen als wij inspanningen blijven leveren. We zijn alvast op de goede weg : sinds 2011 is het gebruik van antibiotica bij dieren met 20% gedaald.

Antibioticagebruik
 • september 5, 2017

De reactie van AMCRA op het debat over antibioticaduur


Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat het gebruik van antibiotica de selectie en spreiding van resistentie in de hand werkt. Een nieuw debat werd de afgelopen weken gevoerd over de invloed van de duur van een antibioticatherapie op antibioticaresistentie. Britse microbiologen en infectiologen van de humane geneeskunde menen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de algemeen aangenomen stelling dat het niet uitnemen van een voorgeschreven antibioticatherapie antibioticaresistentie in de hand werkt. Bovendien beweren ze dat een kortere therapieduur in vele gevallen evengoed tot klinisch succes leidt. Deze nieuwe analyse over de wijze van antibioticagebruik bij mensen roept ook vragen op over behandelingsduur van bacteriële infecties in de diergeneeskunde. Veehouders stellen zich de vraag of ze mogen stoppen met behandelen van hun dieren indien ze geen symptomen van ziekte meer waarnemen.

Antibioticaresistentie
 • mei 15, 2017

Wereldgezondheidsorganisatie classificeert colistine als kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit voor de humane geneeskunde


De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt sinds 2005 een lijst op met antibiotica die van kritisch belang zijn voor de behandeling van bacteriële infecties bij de mens. Deze lijst wordt tweejaarlijks herzien en eventueel aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen in het voorkomen van antibioticaresistentie en het belang van een therapie bij de mens. In de nieuw gepubliceerde versie (2017) wordt de familie van de polymyxines, waaronder ook colistine, geranschikt onder de kritisch belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid. Voorheen kreeg colistine nog geen hoogste prioriteit toegekend.

Antibiotic Guardian
 • april 21, 2017

Word ook Antibiotic Guardian!


De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) verleent steun aan de ‘Antibiotic Guardian’ campagne. Dit is een initiatief van de Engelse overheden om betrokkenen te engageren in een verantwoord antibioticagebruik en mee te helpen om deze levensreddende middelen te vrijwaren.

Bedrijfsgezondheidsplan varken
 • april 21, 2017

DGZ ontwikkelde een bedrijfsgezondheidsplan voor de varkenssector


Het Visie 2020 plan van AMCRA en de leden-sectoren beschrijft ‘Ieder bedrijf een plan’ als één van de actiepunten om een verminderd antibioticagebruik te realiseren bij dieren in België. De ontwikkeling van ondersteunende maatregelen voor veehouder en dierenarts, zoals een bedrijfsgezondheidsplan, werd ook opgenomen in het convenant tussen de overheid en de sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • september 14, 2016

Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders verplicht vanaf 1/10/2016


Binnen de visie 2020 van AMCRA werd de derde doelstelling namelijk een 50% reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017, opgenomen zowel in het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” als in het “Convenant gemedicineerde voeders”.

KB over het gebruik kritische antibiotica
 • augustus 3, 2016

FAVV verspreidt informatiebrochure over het nieuwe Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren


Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bindt verder de strijd aan tegen antibioticaresistentie en publiceert een informatiebrochure over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België
 • juli 4, 2016

PERSBERICHT
4 juli 2016

Evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2015


Jaarlijks wordt in België de verkoop van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik in kaart gebracht in het BelVet-SAC rapport. Daaruit blijkt voor 2015 een daling van 4,7% in het totale antibioticumgebruik (uitgedrukt in mg/kg biomassa) in vergelijking met 2014 wat neerkomt op een totale daling van 15,9% sinds 2011. AMCRA roept alle betrokkenen op inspanningen te blijven leveren, willen we de beoogde reductie van 50% halen tegen 2020.

E-formularium
 • juni 13, 2016

AMCRA lanceert mobiel formularium     


AMCRA vzw, het sectorbreed kenniscentrum dat via advies en sensibilisering de Belgische dierhouderij wil begeleiden naar een verminderd en meer duurzaam gebruik van antibiotica, lanceert zijn mobiel formularium.

Resolutie over antibioticagebruik bij nutsdieren
 • januari 5, 2016

Resolutie betreffende antibioticagebruik bij nutsdieren in het Vlaams Parlement


AMCRA verheugt zich over de resolutie in verband met de strijd tegen antibioticaresistentie bij nutsdieren, die recent unaniem werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Deze resolutie is voor AMCRA een belangrijk signaal vanuit Vlaanderen om zich, in aanvulling op de federale inspanningen, in te zetten voor een verantwoord antibioticagebruik in een duurzame dierhouderij.

Antibioticaresistentie
 • januari 5, 2016

Nieuwe vorm van colistine resistentie noopt tot voorzichtigheid colistine gebruik.


Eind november werd bekend dat in China een nieuwe vorm van colistine resistentie werd teruggevonden in bacteriën op vlees, in voedselproducerende dieren en in ziekenhuispatiënten (Liu et al., 2015). Dit nieuws is verontrustend aangezien het gaat om een horizontaal overdraagbare resistentiedeterminant.

Voorschriften gebruik gemedicineerde voeders
 • oktober 5, 2015

BEMEFA scherpt regels antibioticagebruik in voeders aan


De recente stagnering van het antibioticagebruik in de veehouderij is voor BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, een signaal om een extra tandje bij te steken. Zo zullen de Belgische mengvoederfabrikanten vanaf deze maand geen voorschriften meer aanvaarden voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens ouder dan 15 weken. Vanaf 2016 zullen enkel nog elektronische voorschriften aanvaard worden van bedrijfsbegeleidende dierenartsen.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België
 • juni 22, 2015

PERSBERICHT
22 juni 2015

Evolutie van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België in 2014


De totale verkoop van antibiotica bij dieren kent in 2014 een lichte stijging van 1,1% uitgedrukt in mg per kg biomassa. Dit resultaat staat in schril contrast met de substantiële daling die in de afgelopen 2 jaren werd vastgesteld (telkens bij benadering -6,5%). De stijging in gebruik in 2014 situeert zich zowel bij de met antibiotica gemedicineerde voormengsels als bij de andere antibiotica. Het gebruik van de meest kritisch belangrijke antibiotica voor de volksgezondheid (de rode producten) vertoont een stijging van 3,2%.

Colruyt lastenboek
 • april 22, 2015

COLRUYT GROUP neemt AMCRA richtlijnen op in lastenboek voor varkensvleesproducenten.


Het meest recente lastenboek van het kwaliteitslabel van Colruyt Group omvat nieuwe regels over het gebruik van antibiotica bij varkens. Colruyt Group ondersteunt de doelstellingen van AMCRA om tegen 2020 het antibioticagebruik met 50% te verminderen. Daarom werden verscheidene van de aanbevelingen van AMCRA overgenomen in het lastenboek voor de producenten van varkensvlees.

Registratie gebruik gemedicineerde voeders
 • april 22, 2015

BEMEFA lanceert app voor elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders


BEMEFA heeft een nieuwe applicatie laten ontwikkelen voor het opmaken en versturen van elektronische voorschriften voor gemedicineerde voeders via smartphone en tablet. Zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten krijgen een gepaste oplossing aangeboden voor het aanmaken en respectievelijk verwerken van voorschriften.

Nieuwe versie van de Code der Plichtenleer
 • maart 11, 2015

De dierenartsen zetten een belangrijke stap richting verantwoord antibioticagebruik


Op 1 maart is de nieuwe versie van de Code der Plichtenleer voor dierenartsen in voege getreden. De Hoge Raad van de Orde der dierenartsen wenst bijzondere aandacht te besteden aan het belang van verantwoord antibioticagebruik bij dieren, enkel indien nodig, na diagnose door de dierenarts en mits begeleidend advies van de dierenarts over het goede gebruik ervan aan de verantwoordelijke of eigenaar van de dieren. In Art. 33 bis wordt tevens verwezen naar de aanbevelingen van de OIE met betrekking tot de meest kritisch belangrijke antibiotica voor dieren- en volksgezondheid, nl. de fluoroquinolones en de cefalosporines van de derde en vierde generatie. Deze antibiotica zijn als rode, derde keuze middelen ingedeeld in de formularia van AMCRA.

Antibioticacampagne in de humane sector
 • december 22, 2014

Nieuwe campagne ter promotie van het verantwoord gebruik van antibiotica in de humane sector


In haar regeerakkoord maakt de regering een prioriteit van de bestrijding van resistente bacteriën. Voor de humane sector lanceert de overheid dan ook de 14de antibioticacampagne met als hoofdboodschap aan patiënten én aan zorgvertrekkers: “Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet”. BAPCOC, de commissie voor coördinatie van het antibioticumbeleid voor de humane sector, lanceerde een persconferentie naar aanleiding van deze nieuwe antibioticacampagne. De doelstellingen van AMCRA (Visie 2020) te bereiken tegen 2020 werden tevens voorgesteld.

Antibioticataks
 • mei 26, 2014

Verplichte bijdrage voor het op de markt brengen antimicrobiële diergeneesmiddelen


Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

AMCRA Visie 2020
 • mei 12, 2014

AMCRA Visie 2020


De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan omvat 10 streefdoelen en actiepunten die verder zullen uitgewerkt worden samen met de bevoegde overheden en sectororganisaties.

AMCRA, partner van EPRUMA
 • april 30, 2014

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


EPRUMA is een Europees platform bestaande uit de verscheidende stakeholders van de sector. De activiteiten van EPRUMA hebben tot doel verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, aan te moedigen. Op die manier willen de partners van EPRUMA goede diergeneeskundige praktijken linken aan dieren- en volksgezondheid. EPRUMA selecteert zorgvuldig zijn partners om tot een efficiënte samenwerking te komen. Het is dan ook een eer voor AMCRA hiervoor uitgenodigd te worden.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen