Communicatiemoment over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 27 juni 2023

Pacheco Center - Pachecolaan 13 – 1000 Brussel en via webinar

 

Het gezamenlijke communicatiemoment van het AMCRA, het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en Sciensano over de resultaten van het gebruik van antibiotica en de resistentie bij dieren zal plaatsvinden op dinsdag 27 juni 2023.

Het programma is erkend voor 3 opleidingspunten door de NGROD en de CRFOMV. Er is een aanvraag voor erkende bijscholingspunten voor BMO dierenartsen bij het FAVV.

Herbekijk de webinar hier!


Deel I:

- Het Antibioticaconvenant en het beleid in de strijd tegen antibioticumresistentie in België (Chantal Rettigner, CVO België - Directie-generaal Controlebeleid - FAVV)

- Resultaten over de verkoop van antibiotica  in België (BelVet-SAC 2022) (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent)

- Antibioticumgebruik op bedrijfsniveau: resultaten Sanitel-Med en AB Register (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

- Trendanalyse en sleutelresultaten van de monitoring van resistentie tegen antibiotica bij indicatorbacteriën E. coli en Enterococcen bij voedselproducerende dieren in België (Dr. Mickaël Cargnel en Carole Kowalewicz, Sciensano)

Deel II:

- Het One Health “BELMAP” rapport (Dr. Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)

- Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor correct droogzetten (Dr. Marc Saulmont, ARSIA en Dr. Zyncke Lipkens, DGZ-MCC-VIVEE)

- Debat en stellingen

PRESENTATIES


INFOGRAFIEK


RAPPORTEN


PROGRAMMA


Welkom en inschrijving vanaf 12u – broodjeslunch vanaf 12u15

Start presentaties om 13u

13u00: Welkomstwoord (Dr. Antita Adriaens, AMR coördinator veterinair - FAGG)

13u05: Het Antibioticaconvenant en het beleid in de strijd tegen antibioticumresistentie in België (Chantal Rettigner, CVO België - Directie-generaal Controlebeleid - FAVV) 

13u15: Resultaten over de verkoop van antibiotica  in België (BelVet-SAC 2022) (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent)

13u35: Antibioticumgebruik op bedrijfsniveau: resultaten Sanitel-Med en AB Register (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

14u00: Trendanalyse en sleutelresultaten van de monitoring van resistentie tegen antibiotica bij indicatorbacteriën E. coli en Enterococcen bij voedselproducerende dieren in België (Dr. Mickaël Cargnel en Carole Kowalewicz, Sciensano).

14u20: Vraag- en antwoordsessie

14u30: Afscheidswoord van AMCRA voorzitter - Prof. Dr. Jeroen Dewulf

Koffiepauze om 14u40

15u00: Het One Health “BELMAP” rapport (Dr. Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)

15u15: Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor correct droogzetten (Dr. Marc Saulmont, ARSIA en Dr. Zyncke Lipkens, DGZ-MCC-VIVEE)

15u35: Vraag- en antwoordsessie

Debat en stellingen van 15u40 tot 16u30

Netwerkmoment vanaf 16u30 en einde van de dag voorzien om 17u00

In samenwerking met: