Communicatiemoment over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 27 juni 2023

Pacheco Center - Pachecolaan 13 – 1000 Brussel en via webinar

 

Het gezamenlijke communicatiemoment van het AMCRA, het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en Sciensano over de resultaten van het gebruik van antibiotica en de resistentie bij dieren vond plaats op dinsdag 27 juni 2023.

Het programma en de presentaties van die dag kunt u hier onder vinden.

Herbekijk de webinar hier!


Deel I:

- Het Antibioticaconvenant en het beleid in de strijd tegen antibioticumresistentie in België (Chantal Rettigner, CVO België - Directie-generaal Controlebeleid - FAVV)

- Resultaten over de verkoop van antibiotica  in België (BelVet-SAC 2022) (Prof. Dr. Jeroen Dewulf, UGent)

- Antibioticumgebruik op bedrijfsniveau: resultaten Sanitel-Med en AB Register (Dr. Wannes Vanderhaeghen, AMCRA)

- Trendanalyse en sleutelresultaten van de monitoring van resistentie tegen antibiotica bij indicatorbacteriën E. coli en Enterococcen bij voedselproducerende dieren in België (Dr. Mickaël Cargnel en Carole Kowalewicz, Sciensano)

Deel II:

- Het One Health “BELMAP” rapport (Dr. Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano)

- Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor correct droogzetten (Dr. Marc Saulmont, ARSIA en Dr. Zyncke Lipkens, DGZ-MCC-VIVEE)

- Debat en stellingen

PRESENTATIES


De namiddag ging van start met een inleiding over de doelstellingen en realisaties van het antibioticumconvenant 2021-2024. Aansluitend werden de antibioticumverkoopcijfers voor gebruik bij alle dieren in België in 2022 meegedeeld. Ook diersoortspecifieke gegevens werden getoond voor de sectoren varken, vleeskalveren en pluimvee (vleeskippen en leghennen). Alle resultaten gerelateerd aan antibioticumverkoop- en gebruiksgegevens zijn gepubliceerd in het BelVet-SAC rapport 2022.

Klik op de foto's om de presentaties te openen.

 

 

 

Na de resultaten over het gebruik van antibiotica volgde een presentatie over antibioticumresistentie, verzameld bij commensale indicatorbacteriën (Gram-negatieve indicator E. coli en Gram-positieve indicator Enterococcus spp.).

 

 

Vervolgens werd ook aandacht geschonken aan de antibioticaresistentieproblematiek in zijn ‘One Health’ context. Zo werd er ruimte voorzien voor een toelichting over het politieke beleid dat evolueert richting een ‘One Health’ aanpak in België.

Tot slot werd nader ingegaan op het verzamelen en gebruik van gegevens om goed droog te zetten.

INFOGRAFIEK


RAPPORTEN


In samenwerking met: