Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

VRAGEN?


CONTACT


Hoe ons bereiken?
info @amcra.be

Vestiging
AMCRA vzw
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10, 
Bureau 09C112
1060 Sint-Gillis

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

Webinar Woensdag Varken
Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik

'Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?'
Op woensdag 16 december 2020 om 19u.
U ontvangt de link naar de webinar na inschrijven via onderstaande link.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens