Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

CONTACT


Hoe ons bereiken?
AMCRA vzw
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10, 
Bureau 09C112
1060 Sint-Gillis

EEN VRAAG VOOR ONS?

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

Infodag

"Antibioticaresistentie en -gebruik bij dieren:

Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?"

Maandag 22 juni 2020

In samenwerking met het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid

EXPOVET - beurs en congres voor de dierenarts

AMCRA zal aanwezig zijn tijdens de Expovet beurs.
Op 24 en 25 oktober 
Gent ICC - International Convention Center 

Vétérinexpo - beurs voor de dierenarts

AMCRA zal aanwezig zijn tijdens de Vétérinexpo beurs.
Op 21 en 22 november 
In Ciney Expo
Rue du Marché Couvert - 5590 Ciney

3rd International Conference AACTING

Van donderdag 3 december tot en met vrijdag 4 december
Hannover, Duitsland
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst
Gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren