Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Een vraag voor ons?

Waar vind je ons?

CONTACT


Hoe ons bereiken?
AMCRA vzw
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10, 
Bureau 09C112
1060 Sint-Gillis

Telefoon: 
+32 (0)2 524 74 91

EEN VRAAG VOOR ONS?

AGENDA


Door de organisatie van opleidingen en roadshows trachten we dierenartsen en veehouders te informeren en te sensibiliseren over de antibioticaresistentieproblematiek en wanneer antibiotica vermeden kunnen worden. Voor de roadshows gaat AMCRA ook vaak de baan op met medewerkers van andere organisaties actief in het onderwerp, zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DGZ, ARSIA of de faculteit diergeneeskunde.

Indien u AMCRA graag wil uitnodigen voor de leden van uw lokale dierenartsenkring of veehouderskring of u wenst meer informatie te hebben over de komende initiatieven, aarzel niet om contact met ons op te nemen via bovenstaand contactformulier.

Opleiding "Antibiogram in de veterinaire wereld"

Voor laboranten, biologen en dierenartsen: 
dinsdag 17 september 2019 
9u30 - 16u30
Plaats:
Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133 
9820 Merelbeke     

Opleiding "Antibiotica baat het niet, dan schaadt het wel: een blik vanuit Nederland op de gezelschapsdieren"

Voor dierenartsen
zaterdag 12 oktober 2019
13u30 - 16u30
Plaats:
Expovet, Gent ICC - Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent 
Erkende bijscholingspunten voor dierenartsen in aanvraag bij de Orde (4,5 punten)

Dierenartsenbeurs Expovet

vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019
Plaats:
Expovet, Gent ICC - Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent
1ste verdieping - standplaats 706

Dierenartsenbeurs Vétérinexpo

zaterdag 23 en zondag 24 november 2019
Plaats:
Ciney Expo - Rue du Marché Couvert - 5590 Ciney         
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen