Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 10, 2018
  • Category: EPRUMA

EPRUMA statement over vaccinatie bij dieren


EPRUMA – European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals – roept de instanties van de Europese Unie (EU) op een geïntegreerde aanpak te volgen met betrekking tot het gebruik van vaccins bij mens én dier. EPRUMA is van mening dat vaccinatie in de diergeneeskunde een onmisbaar aspect vormt van de ‘One Health’ aanpak.

Het doel is om bestaande beleidsmaatregelen op het niveau van de individuele EU-lidstaten en op Europees niveau te versterken en mee te helpen om de doelstellingen, beschreven in het ‘WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR)’, in het ‘EU Action Plan on AMR’ en in de ‘Council Conclusions on AMR’.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens