Nieuws

Nieuws

  • by:
  • november 5, 2018
  • Category: Rapportering antibioticagebruik

Pluimveesector ontvangt eerste bedrijfsrapporten antibioticagebruik


Sanitel-Med en AB Register vzw stellen voor het eerst antibioticabedrijfsrapporten beschikbaar aan de houders van braadkippen of leghennen. De pluimveesector volgt hiermee de vleeskalver- en varkenssector, die al langer individuele antibiotica analyserapporten ontvangen.

Registratie van het antibioticagebruik op braadkip- en leghenbedrijven in de nationale databank Sanitel-Med is bij wet verplicht sinds 27 februari 2017. Daarnaast dienen pluimveebedrijven aangesloten bij het kwaliteitslabel ‘Belplume’ sinds 15 mei 2017 hun antibioticagebruiksgegevens te laten invoeren door de verschaffer in het ‘AB Register’. Dit sectorale datacollectiesysteem bestaat al sinds 2014 voor varkens en sinds 1 oktober van dit jaar maakt ook de Vlaamse melkveesector, via het IKM/QFL/QMK lastenboek, ervan gebruik. Aangezien AB Register de verzamelde antibioticaregistraties op vaste tijdstippen doorgeeft aan Sanitel-Med dienen de gegevens van elk beslag in principe maar eenmaal te worden ingevoerd.

De ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA staat in voor de analyse van de in Sanitel-Med en AB Register verzamelde antibioticagebruiksdata. Centraal in de analyse staat de benchmarking van elk bedrijf t.o.v. de andere bedrijven. Zo komen alle bedrijven op een overzichtelijke manier te weten hoeveel antibiotica ze gebruiken. Elk rapport bevat een link naar de gebruikte methodiek voor het benchmarken van bedrijven, alsook informatie over de aard van de producten die werden gebruikt op het pluimveebeslag, nl. het totale gebruik per AMCRA kleurcode en per actieve substantie. Het is de bedoeling dat de pluimveehouders de resultaten van dit rapport bespreken met hun bedrijfsdierenarts en dat beiden, indien nodig, samen naar oplossingen zoeken om hoog gebruik te reduceren.

Naast de wettelijk verplichte gegevens verzamelt Belplume in AB Register ook gegevens op niveau van de individuele loten. Momenteel wordt nog gewerkt aan de methodiek om deze lot-gegevens te analyseren. Het eerste rapport dat nu beschikbaar is, zal daarom éénmalig enkel de analyses op basis van de Sanitel-Med gegevens bevatten. In de toekomst zal een pluimveehouder die aangesloten is bij Belplume steeds een gecombineerd rapport ontvangen, met een Sanitel-Med- en een Belplume-luik.

Belplume-pluimveehouders kunnen hun benchmarkrapporten raadplegen in hun AB Register portaal; ze worden daarvan op de hoogte gebracht via een e-mail van de AB Register helpdesk. Niet-Belplume leden ontvangen hun eerste rapport met de post, maar in de zeer nabije toekomst voorziet het FAGG de publicatie van alle Sanitel-Med-bedrijfsrapporten (al dan niet lid van het lastenboek) via de Sanitel-Med applicatie.

Noot: analyses zijn sterk afhankelijk van correcte data betreffende de dieraantallen op het bedrijf. In die zin zijn juiste SANITEL gegevens van uitermate groot belang. Opgezette loten anderzijds moeten door de broeierij(en) correct worden ingegeven in het AB Register.

Voor meer informatie:
 

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens