Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 30, 2014
  • Category: AMCRA, partner van EPRUMA

AMCRA vanaf nu partner van EPRUMA, European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals


EPRUMA is een Europees platform bestaande uit de verscheidende stakeholders van de sector. De activiteiten van EPRUMA hebben tot doel verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica, aan te moedigen. Op die manier willen de partners van EPRUMA goede diergeneeskundige praktijken linken aan dieren- en volksgezondheid. EPRUMA selecteert zorgvuldig zijn partners om tot een efficiënte samenwerking te komen. Het is dan ook een eer voor AMCRA hiervoor uitgenodigd te worden.

EPRUMA heeft een centrale rol in de coördinatie en uitwisseling van informatie tussen Europese landen betreffende richtlijnen over ‘Verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren’ en wil samenwerking tussen lidstaten aanmoedigen. EPRUMA wenst het bewustzijn omtrent de noodzaak en de voordelen van verantwoord antibioticumgebruik met betrekking tot dieren- en volksgezondheid te verhogen. EPRUMA wil hiertoe de verschillende activiteiten op nationaal niveau monitoren en activiteiten om de betrokken stakeholders op te leiden aanmoedigen.Hiertoe zal op geregelde tijdstippen overleg gepleegd worden tussen AMCRA en de andere partners van EPRUMA.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens