Nieuws

Nieuws

  • by:
  • september 6, 2018
  • Category: Plan van Aanpak

Plan van Aanpak voor reductie antibioticagebruik op bedrijfsniveau


AMCRA heeft een voorbeelddocument ontwikkeld voor een Plan van Aanpak in overleg met een groep van experten. Het is een template die diersoortoverschrijdend is en op eigen initiatief kan worden gebruikt in zijn huidige vorm, of kan worden aangepast naargelang de specifieke noden in een bepaalde sector of op een bepaald bedrijf.

Antibioticagebruik bij nutsdieren wordt in België op bedrijfsniveau opgevolgd door verschillende datacollectiesystemen. De verzamelde data worden verrekend naar een getal dat een indicatie is van de blootstelling van de dieren aan antibiotica, de BD100 (= behandeldagen op 100 dagen). Aan de hand van de BD100 op hun bedrijf kunnen veehouders met elkaar of met (een) referentiewaarde(n) worden vergeleken. Veehouders die een hoger gebruik hebben in vergelijking met collega-veehouders worden aangespoord om maatregelen te nemen om hun antibioticagebruik in een of meerdere diertype(s)/diercategorie(ën) op hun bedrijf terug te brengen tot een meer gemiddeld niveau. Als leidraad bij het bepalen en uitwerken van die maatregelen, kan het ‘Bedrijfsspecifiek Plan van Aanpak voor de Reductie van Antibioticagebruik’, kortweg Plan van Aanpak (PvA), worden gebruikt. 

De algemene doelstelling van de Plan van Aanpak-template is het helpen van de veehouder en zijn dierenarts in het verlagen van het antibioticagebruik op het bedrijf. Het PvA is zo opgesteld om de veehouder en zijn dierenarts stapsgewijs de oorzaken bloot te laten leggen die aan de basis liggen van het verhoogde antibioticagebruik. Hierop volgend kunnen maatregelen voorgesteld worden, samen met een timing, die de veehouder en/of dierenarts zullen nemen om deze oorzaken weg te werken. Idealiter wordt het PvA gekaderd binnen een algemeen beleid dat streeft naar een optimale diergezondheid op het bedrijf. In deze zin kan de realisatie van specifieke maatregelen mee genomen worden in de bedrijfsvoering op lange termijn. 
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens