Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 10, 2018
  • Category: AACTING guidelines

AACTING Guidelines for collection, analysis and reporting of farm-level antimicrobial use, in the scope of antimicrobial stewardship


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

AACTING staat voor “Network on quantification of veterinary Antimicrobial usage at herd level and Analysis, CommunicaTion, and benchmarking to improve responsible usage”.AMCRA en de Universiteit Gent zijn deelnemers van het netwerk. 

De totstandkoming van deze richtlijnen is het gevolg van het belang dat wordt toegekend aan de identificatie van ‘grootgebruikers’ om doelgericht actie te kunnen ondernemen tegen ondoordacht antibioticagebruik. Bovendien kunnen verschillende methoden aangewend worden om antibioticagebruiksgegevens te verzamelen en te analyseren, te benchmarken en resultaten te rapporteren. Het AACTING-netwerk wenst met deze richtlijnen een ondersteuning te bieden bij de opzet of revisie van datacollectiesystemen op het niveau van de individuele veehouderij. De richtlijnen kunnen bovendien helpen om de harmonisatie van de datacollectie binnen en tussen landen te faciliteren.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens