Nieuws

Nieuws

  • by:
  • oktober 15, 2020
  • Category: Webinars Varken


Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik

3 Webinar Woensdagen

Voor varkenshouders en dierenartsenWoensdag 28/10/2020: De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?

Woensdag 25/11/2020: Verbeteren, ja, maar hoe?

Woensdag 16/12/2020: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren. Als eerste middel ontvangen alle veehouders en dierenartsen benchmarkrapporten waarin ze het antibioticagebruik op hun bedrijf uitgedrukt zien staan in cijfers. Hierdoor kunnen dierenartsen en veehouders onderling vergeleken worden. De minder goede leerlingen van de klas worden om een grotere inzet gevraagd en moeten tools aangereikt krijgen om hen hierin te begeleiden. Om veehouders en hun dierenartsen te helpen om een weg te vinden in deze tools, het gebruik van deze tools te stimuleren en ze in te zetten als preventie, organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG, het Departement Landbouw en Visserij en DISARM in het najaar drie webinars. Elk van deze webinars is te volgen door dierenartsen en veehouders.

Webinar woensdag 1: De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?

PROGRAMMA

19u00   Verwelkoming
19u10    a. Het benchmarkrapport voor varkenshouders: uw tool voor inzicht in en opvolging van het antibioticagebruik op uw bedrijf (Bénédicte Callens – AMCRA vzw)
               b. De cirkel sluit zich: ook dierenartsen krijgen een benchmarkrapport (Wannes Vanderhaeghen – AMCRA vzw)
20u10    Vragensessie
20u30   Einde webinar

Webinar woensdag 2: Verbeteren, ja maar hoe?

PROGRAMMA

19u00   Verwelkoming
19u10    a. Een goed actieplan, de start voor een professionele bedrijfsopvolging (Caroline Bonckaert – Diergezondheidszorg Vlaanderen)  
               b. Probleemstelling en kritische punten na het spenen (Dominiek Maes – Dienst Varkensgezondheidszorg – UGent)
20u10   Vragensessie
20u30   Einde webinar

Webinar woensdag 3: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

PROGRAMMA

19u00   Verwelkoming
19u10    a. Op weg naar een verantwoord antibioticagebruik bij alle dieren – doestellingen tegen 2024 voor de varkenssector (Bénédicte Callens – AMCRA vzw)
               b. Actiepunten voor de toekomst – Visie 2024 (Fabiana Dal Pozzo – AMCRA vzw)
               c. DISARM: Europees netwerk brengt kennis en innovatie rond antibioticareductie dichterbij jou (Helena Ferreira – Veterinary Epidemiology Unit – UGent)
20u10    Vragensessie
20u30   Einde webinar

INSCHRIJVEN

MEER INFO

Suzy Van Gansbeke / 0473 83 70 58 / Suzy.VanGansbeke@lv.vlaanderen.be


Deze webinars kwamen tot stand dankzij de samenwerking tussen:

DISARM is een Europees thematisch kennisnetwerk dat de veehouderij wil assisteren in de transitie naar een verantwoord antibioticumgebruik.

DISARM is gericht op het verbeteren van diergezondheid, ziektepreventie, bioveiligheid, alternatieven voor antibiotica en gericht en nauwkeurig gebruik van antibiotica.

Bezoek de website projectdisarm.eu voor tal van praktische video’s, praktijksamenvattingen en andere informatiebronnen omtrent diergezondheid.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien in België
Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens