Varken

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Sensibilisatie

‘Boerenstebuiten’ zet voor u enkele belangrijke thema’s rond preventieve gezondheidszorg op een rijtje!


Het Departement Landbouw & Visserij zet samen met de verschillende sectoren in op preventieve gezondheidszorg in de veehouderij. Hiervoor werd vanaf de tweede helft van oktober het thema in de kijker gezet door Plattelands-tv in het programma ‘Boerenstebuiten’. In de reportages komen de thema’s ‘bioveiligheid’, ‘vaccinatie en management’ en ‘goede veehouderijpraktijken’ aan bod. In Boerenstebuiten werd recent ook een ‘Melkveespecial’ uitgezonden. Marina Stevens, recent gepromoveerd op het thema uiergezondheid, staat veehouders en dierenartsen te woord.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens
Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst