Varken

  • by:
  • maart 6, 2018
  • Category: Doelstelling
    gemedicineerde voeders

Vijftig % reductiedoelstelling van de met antibiotica gemedicineerde voeders behaald!


De leden van AMCRA legden zich in 2014 drie doelstellingen op ter reductie van het gebruik van antibiotica bij dieren in België. Naast de halvering van het antibioticagebruik en een 75% reductie van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020, zou tegen eind 2017 de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders met 50% moeten verminderd zijn. BFA, de Belgian Feed Association (www.bfa.be), kondigde eind februari aan dat de mengvoederindustrie haar doelstelling bereikt heeft. Het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders kon een daling optekenen van 53% ten opzichte van het referentiejaar 2011.


BFA rapporteerde ook dat zelfs het gebruik van zinkoxide afgenomen is t.o.v. 2015 met 34%.Dit is goed nieuws, aangezien het gebruik van zinkoxide door de Europese Commissie op de helling wordt gezet. Het gebruik van diergeneesmiddelen met zinkoxide voor orale toediening aan voedselproducerende dieren in Belgiëwordt nog toegestaan door de Europese Commissie uiterlijk tot 26 juni 2022. De in België bevoegde overheden kunnen beslissen om het gebruik van zinkoxide vroeger dan deze uiterlijke termijn stop te zetten. AMCRA adviseert hier alvast om het gebruik toe te staan tot eind 2020. Een geleidelijke afname in het gebruik van zinkoxide én van gemedicineerd voeder wijst op de implementatie van alternatieven voor de preventie van speendiarree. 
Om te kunnen slagen in de reductiedoelstelling voor de gemedicineerde voeders werd door BFA een stappenplan uitgetekend doorheen de tijd:  

1.     Vanaf 1 oktober 2015: de BFA-leden aanvaarden geen voorschriften meer voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens vanaf de leeftijd van 15 weken. Er worden dus enkel nog, na voorschrift van de dierenarts, met antibiotica gemedicineerde voeders geproduceerd voor biggen (en niet meer voor vleesvarkens ouder dan 15 weken). Let op: gemedicineerde voeders voor ontworming vallen hier niet onder. 
2.      Vanaf 1 januari 2016: de Belgische mengvoederindustrie aanvaardt enkel nog voorschriften van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen. 
3.      Vanaf 1 oktober 2016: de Belgische mengvoederindustrie accepteert enkel nog elektronische voorschriften. Papieren voorschriften worden niet meer gehonoreerd. 
4.      Een enquête houden met een verhoogde frequentie: BFA hield om de 6 maanden (i.p.v. elk jaar) een enquête onder haar leden om de productie van de gemedicineerde voeders in kaart te brengen. Om de zes maanden werd een evaluatievergadering gehouden om de individuele benchmark voor te stellen in groep.
 

BFA vult aan dat het stappenplan dient versterkt te worden door concrete maatregelen over de hele sector van de dierlijke productie. Dit betekent kwantitatieve doelstellingen voor de verschillende schakels van de productiekolom en deelsectoren van de veehouderij. “De confrontatie met cijfers werkt, en is veruit de meest efficiënte aanpak”, aldus Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA.