Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Varken

  • by:
  • januari 16, 2020
  • Category: Contact

Ontmoet AMCRA op…


In het voorjaar van 2020 kunt u AMCRA ontmoeten op diverse locaties in het land: roadshows, de Agridagen en het SAVAB Flanders congres ‘Deep skin’…

  • Roadshows rundvee:

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun rundveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij vier roadshows in gans Vlaanderen.

Tijdstippen en locaties:

·        Donderdag 16/01/2020: Thomas More, Kleine Hoefstraat 4, GEEL

·        Dinsdag 21/01/2020: Tuinbouwschool, Molenbaan 54, MERCHTEM

·        Donderdag 23/01/2020: ’t Biezemhof, Kattewegel 2, AALTER

  • Roadshows pluimvee:

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun pluimveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij vier roadshows in gans Vlaanderen.

Tijdstippen en locaties:

·       Donderdag 13/02/2020:Shamrock, Euromarktlaan 24, TIELT

·       Donderdag 20/02/2020: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77, GEEL 

  • Voor de landbouwhuisdierensectoren:

AMCRA zal aanwezig zijn op de Agridagenvan 28 februari t.e.m. 1 maart 2020 te Ravels. U kunt ons vinden in hal 1, ter hoogte van stand 1443.

  • Voor de gezelschapsdierensector:

AMCRA zal aanwezig zijn op het SAVAB Flanders congres “Skin deep” op 6 en 7 maart in het Kinepolis Business Centre, te Antwerpen.