Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Varken

  • by:
  • februari 14, 2019
  • Category: Revisie formularium

HERINNERING: Publieke consultatie formularia AMCRA!


Wenst u feedback te geven over een bepaalde indicatie en de antibioticakeuze die momenteel in het formularium staan? AMCRA ontvangt graag uw opmerkingen en bijhorende argumentatie! Voorstellen van aanpassingen worden nadien door een daarvoor aangestelde werkgroep van experten beoordeeld en afgewogen. Deze werkgroep besluit op basis van de beschikbare wetenschappelijke informatie hoe de voorstellen in de definitieve versie van het formularium worden verwerkt. Het definitieve formularium wordt nadien gepubliceerd als een nieuwe editie via www.e-formularium.be

Het formularium is vrij toegankelijk via www.e-formularium.be. U kunt uw feedback insturen tot en met vrijdag 1 maart 2019 via info@amcra.be. Vermeld hiertoe in duidelijke termen voor welke diersoort en indicatie uw feedback bedoeld is! 

Bedankt voor uw medewerking!