Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Varken

  • by:
  • november 14, 2019
  • Category: Enquête

Enquête voor praktijkdierenartsen om factoren die van invloed zijn op de keuze van een antibioticum beter te begrijpen


Graag willen we een beter zicht krijgen op de factoren die de keuze voor een antibioticum mee bepalen. Daarom doen we andermaal een oproep naar alle praktijkdierenartsen, ongeacht hun diersoortspecialisatie, om deze vragenlijst in te vullen.

Heeft u onze enquête nog niet ingevuld?De enquête is eenvoudig opgesteld en gemakkelijk te beantwoorden, waardoor het invullen ervan slechts enkele minuten tijd vraagt. 

We rekenen op uw medewerking!