Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

  • by:
  • december 18, 2018
  • Category: Survey antibioticagebruik

Europese commissie bevraagt de burgers van haar lidstaten over antibiotica!


De Europese Commissie heeft in 2018 de inwoners van 28 Europese Unie landen bevraagt over de mate van hun antibioticagebruik en hun algemene kennis over antibiotica. Ze doet dit voor de 4de keer op rij (eerder in 2009, 2013 en 2016) en wenst hiermee het antibioticagebruik en de kennis over antibiotica bij het algemene publiek te leren inschatten en de evoluties op te volgen.

Ook de mening van EU-burgers over het gebruik van antibiotica in de veeteelt werd bevraagd  en de resultaten hierover in 2018 kwamen grotendeels overeen met deze van 2016.

Voor het gebruik van antibiotica bij mensen werd er in het bijzonder nagevraagd of antibiotica gebruikt werden gedurende het laatste jaar, hoe deze werden verkregen, waarom ze werden ingenomen en of er een test werd uitgevoerd om de oorzaak van de ziekte te achterhalen.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen