Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Nieuws

Nieuws

  • by:
  • april 10, 2018
  • Category: EFFORT against antimicrobial resistance

EFFORT ‘International conference : Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’


Het Europese EFFORT consortium organiseert een internationale conferentie te Utrecht van 26 tot 28 november 2018 getiteld ‘Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy’.

Het EFFORT consortium leidde de voorbije jaren een grootschalig project waarin de ecologie van antibioticaresistentie en de complexe interacties tussen commensale en pathogene bacteriën in dieren, de voedselketen en de ‘omgeving’ en mens bestudeerd werden. 

Tijdens het congres zullen de nieuwste resultaten uit het EFFORT project worden voorgesteld. Deze resultaten zullen de bevindingen weergeven van betrokken wetenschappers over de impact van het risico van antibioticaresistentie in de voedselketen met betrekking tot diergezondheid en -welzijn, voedselveiligheid en de economie.
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen