Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • april 25, 2019
  • Category: DGZ bioveiligheidsaward

Met de tweede Bioveiligheid Award zet DGZ opnieuw bioveilige rundveebedrijven in de kijker


Omdat bioveiligheid dé sleutel vormt bij de preventie van dierziekten op rundveebedrijven, gaat DGZ vanaf 14 maart 2019 van start met de tweede Bioveiligheid Award. Ook deze keer wil DGZ vleesvee-, melkvee- en vleeskalverhouders die op een innovatieve en/of creatieve manier investeren in een bioveilig bedrijf in de kijker zetten. Alle veehouders die nu al een aantal maatregelen genomen hebben en in de toekomst van plan zijn om verdere stappen te zetten, kunnen zich inschrijven op www.mijnmaniervanwerken.be en maken zo kans op de DGZ Bioveiligheid Award.

Onder bioveiligheid verstaan we alle maatregelen om het risico op ziekte-insleep en verspreiding van ziekteverwekkers op veehouderijbedrijven te voorkomen of te minimaliseren. Belangrijke punten van aandacht hierbij zijn onder andere aankoop van dieren, omgang met bezoekers, weidegang, infrastructuur en omgeving.

Door de Award een tweede maal te organiseren wil DGZ niet alleen de term ‘bioveiligheid’ nog meer bekend maken in de sector, maar vooral de toepassing ervan meer promoten. Daarom zal DGZ ook tijdens deze editie de rundveehouders inspireren met allerlei bioveiligheidstips met de nadruk op de praktische haalbaarheid ervan. We zullen ook extra aandacht besteden aan erfbetreders en hun rol in het voorkomen van ziekte-insleep op een bedrijf.

Met de Award worden de veehouders aanmoedigen om samen met hun bedrijfsdierenarts na te denken over een (steeds) betere bioveiligheid voor hun bedrijf, er een plan voor op te stellen en tenslotte over te gaan tot de uitvoering en het onderhoud ervan. Bioveiligheid vraagt immers een aanpak op maat, want elk bedrijf is anders. Bioveiligheid is ook nooit afgewerkt, het vergt een dagelijkse routine én een streven naar continue verbetering. Zo kun je de lat altijd een beetje hoger leggen. De Award heeft ook bijzondere aandacht voor de bedrijfsdierenartsen. Zij vervullen een belangrijke rol bij een succesvol bioveiligheidsbeleid.

Wanneer de dagelijkse manier van werken een bioveilige manier van werken wordt, zal die de moderne veehouder in staat stellen om gezonde dieren te houden die kwaliteitsvolle melk of kwaliteitsvol vlees produceren in een optimaal koecomfort. Werken met een veestapel in topconditie met minder geneesmiddelengebruik is aantoonbaar een gezonde financiële keuze.

DGZ reikt deze keer opnieuw een Award uit voor de categorieën vleesvee, melkvee en vleeskalveren en er is een geldprijs aan verbonden van 3.750 euro voor de winnaars in de categorieën vleesvee en melkvee en 1.500 euro voor het winnende vleeskalverbedrijf.

Bron: Charlotte Brossé – DGZWedstrijdverloop

Wedstrijdverloop

De DGZ Bioveiligheid Award is een initiatief van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van Allflex.
En met deze Award zijn we alweer een stapje dichterbij 'De Ideale Rundveehouderij’!

Inschrijven voor de DGZ Bioveiligheid Award doe je tot en met zondag 30 juni 2019 op www.mijnmaniervanwerken.be. Niet twijfelen, gewoon doen!

Contactgegevens:

Met uw vragen kunt u terecht bij DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.