Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 6, 2018
  • Category: E-formularium

Het e-formularium voor dierenartsen: uw leidraad in een verantwoorde antibioticakeuze!


U hoeft zich voortaan niet meer te registreren of aan te melden om toegang te krijgen tot het e-formularium! Dit betekent geen gebruikersnamen en paswoorden meer en dus rechtstreekse toegang tot de indicaties waarvoor 1ste, 2de en 3de keuzemiddelen werden opgenomen per diersoort.

Wilt u graag weten wat de kleurcode is van een veterinair product met een antimicrobiële substantie? Het  e-formularium levert voor u lijsten aan met alle op heden vergunde producten in België. Voor elk van deze producten wordt de actieve substantie, de antibioticaklasse waartoe het antibioticum behoort en de kleurcode weergegeven. De lijsten werden opgesteld per diersoort (pluimvee, rundvee, hond, paard, kat en varken). Zo krijgt u meteen een overzicht van welke producten op de markt zijn in België en wordt u herinnerd aan de voorwaarden voor gebruik! 
Wilt u graag weten voor welke diersoort en bij welke indicatie(s) een actieve substantie werd opgenomen in het formularium? Ga dan naar ‘Zoek molecule’ in het menu rechts bovenaan de website van het  e-formularium. Vul de actieve substantie van uw keuze in. Let op: geen productnamen, maar enkel de actieve substantie, bijv. penicilline. Vervolgens krijgt u een overzicht van de diersoorten en de indicaties waar de actieve substantie te vinden is. Het cijfertje 1, 2 of 3, die vermeld wordt naast de indicatie, geeft aan of het een 1ste, 2de of 3de keuzemiddel is voor de betreffende indicatie! 

Het e-formularium is vlot te gebruiken op uw smartphone door toevoeging aan het startscherm. https://formularium.amcra.be/memberinfo  
Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen