Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • oktober 8, 2019
  • Category: Enquête

Enquête voor praktijkdierenartsen om factoren die van invloed zijn op de keuze van een antibioticum beter te begrijpen


Graag willen we een oproep doen naar alle praktijkdierenartsen, ongeacht hun diersoortspecialisatie, om een vragenlijst in te vullen. Met deze enquête willen we een beter zicht krijgen op de factoren die de keuze voor een antibioticum mee bepalen. Deze enquête is eenvoudig opgesteld en gemakkelijk te beantwoorden, waardoor het invullen ervan slechts enkele minuten tijd vraagt.

We rekenen op uw medewerking!

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen