Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • oktober 8, 2019
  • Category: Expovet

AMCRA opleiding tijdens Expovet voor de dierenarts gezelschapsdieren: “Antibiotica baat het niet, dan schaadt het wel: een blik vanuit Nederland op de gezelschapsdieren”


Antibioticagebruik bij dieren is een brandend actueel onderwerp. Het kunnen gebruiken van antibiotica is dan ook uiterst belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van onze dieren. Een verantwoord gebruik van antibiotica moet ertoe bijdragen dat deze middelen blijvend kunnen gebruikt worden nu én in de toekomst. Het veterinair antibioticabeleid in België is tot op heden voornamelijk gefocust op de voedselproducerende sectoren. Het belang ervan bij gezelschapsdieren komt echter meer en meer op de agenda te staan van de nationale betrokken overheden. AMCRA wil met deze opleiding praktijkdierenartsen de kans geven om een betere kijk te krijgen op wat verantwoord antibioticagebruik is.

Deze opleiding is in aanvraag voor erkenning door de Orde der dierenartsen en zal goed zijn voor 4,5 erkende bijscholingspunten.

Waar en wanneer? Expovet congres op 12 oktober – 13u30 – ICC Gent

Met Dr. Els M. Broens en Dr. Nonke Hopman van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Het doel van deze opleiding is de praktijkdierenarts meer kennis te doen vergaren over het probleem van antibioticaresistentie en hoe de richtlijnen m.b.t. verantwoord antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren tot stand zijn gekomen. Er zal worden ingegaan op het begrip ‘antibiotic stewardship’. De zin en onzin van het doen van aanvullende (laboratorium)diagnostiek zal worden besproken. Vervolgens zal een groot deel van de tijd besteed worden aan interactieve opdrachten gericht op het eigen praktijkbeleid m.b.t. het voorschrijven van antibiotica, het vergelijken daarvan met de geldende richtlijnen en het onderling bediscussiëren van casuïstieken.

Kom ons ook zeker bezoeken op de AMCRA stand – 1ste verdieping – standnummer 706

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen