Infodag over antibioticumgebruik en -resistentie

bij dieren in België

 

dinsdag 25 juni 2024

Pacheco Center - Pachecolaan 13 – 1000 Brussel en via webinar

 

Het gezamenlijke communicatiemoment van het AMCRA, het FAVV, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en Sciensano over de resultaten van het gebruik van antibiotica en de resistentie bij dieren zal plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2024.

Meer informatie over het programma en de praktische modaliteiten voor deelname zullen later worden meegedeeld. Er wordt een aanvraag voor erkende bijscholingspunten voor dierenartsen ingediend bij de NGROD en voor BMO dierenartsen bij het FAVV.

In samenwerking met: