Vacatures

  • by:
  • maart 14, 2024
  • Category: Vacature

VACATURE 50% Wetenschappelijke medewerker (m/v/x)


Ter versterking van de eenheid ‘advies en communicatie’ van AMCRA zijn wij op zoek naar een halftijdse wetenschappelijke medewerker (m/v/x).

Deze eenheid staat in voor de opmaak van adviezen met aanbevelingen en richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, afgetoetst aan de noden van de betrokken sectoren in het veld. Geschreven en mondelinge communicatie, door middel van nieuwsbrieven, spreekbeurten en rapporten staan centraal in de taken van AMCRA ter realisatie van haar doelen en missie.