Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 18, 2023
  • Category: WOAH

WOAH ontwikkelt interactieve tool met gegevens over antibioticumgebruik wereldwijd


Het World Organisation for Animal Health (WOAH), het voormalige OIE, publiceerde in mei hun rapport over het antibioticumgebruik bij dieren wereldwijd. Sindsdien hebben ze ook een interactieve tool ontwikkeld, genoemd ANIMUSE.

Dit onlineplatform is een interactieve en geautomatiseerde database waarmee landen gegevens over antimicrobiële stoffen voor gebruik bij dieren kunnen rapporteren, raadplegen, analyseren en meedelen aan verschillende belanghebbenden.