Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 14, 2023
  • Category: Antibioticumgebruik bij mensen in de EU

Vermindering van antibioticaresistentie bij mensen: boekt de EU vooruitgang op weg naar de 2030-doelstellingen?


Naar aanleiding van de jaarlijkse terugkerende ‘Antibiotic awareness week’ werd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een persbericht gelanceerd. Centraal in het bericht stonden de doelstellingen en realisaties tot nu toe voor de humane geneeskunde in alle Europese Unie landen samen met IJsland en Noorwegen.

Het ECDC heeft al eerder alarm geslagen over de toenemende dreiging van antibioticaresistentie en schat dat in de Europese Unie (EU), IJsland en Noorwegen jaarlijks meer dan 35 000 mensen sterven aan infecties met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.

In deze context werden vijf doelstellingen opgesteld als deel van de Aanbeveling van de raad’ inzake de uitbreiding van de EU-maatregelen ter bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen met behulp van een “één gezondheid”-benadering:

  • De totale consumptie van antibiotica bij mensen met 20% verlagen;
  • Minstens 65% van de totale consumptie van antibiotica bij mensen behoort tot de ‘Access’-groep van antibiotica, zoals gedefinieerd in de AWaRe classificatie van de WHO;
  • De totale incidentie van bloedbaaninfecties met meticillineresistente Staphylococcus aureus(MRSA) met 15% verlagen;
  • De totale incidentie van bloedbaaninfecties met 3de generatie cefalosporine-resistente Escherichia coli met 10% verlagen;
  • De totale incidentie van bloedbaaninfecties met carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae met 5% verlagen.

Bemoedigend is dat er op twee gebieden opmerkelijke verbeteringen zijn: de totale incidentie van bloedbaaninfecties met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) daalde tussen 2019 en 2022 met 12,2%, wat dicht in de buurt komt van de reductiedoelstelling van 15%. Ook de incidentie van bloedbaaninfecties met cefalosporineresistente Escherichia coli van de 3de generatie daalde in dezelfde periode met 16,8%, wat aangeeft dat de EU de reductiedoelstelling van 10% al heeft gehaald. Deze ontwikkelingen weerspiegelen een positieve trend in de aanpak van antibioticaresistentie binnen de EU.

De totale consumptie van antibiotica bij mensen (gemeenschaps- en ziekenhuissectoren samen) is tussen 2019 en 2022 met 2,5% gedaald, wat duidt op een langzame vooruitgang in de richting van de doelstelling van 20% reductie in 2030 ten opzichte van 2019. Na ongekende dalingen in 2020 en 2021 veerde het verbruik in 2022 echter weer op. Dit zou erop kunnen wijzen dat de patronen van winter respiratoire virussen, sociale contacten, hygiënische gewoonten en antibiotica-voorschrijfpraktijken nu vergelijkbaar zijn met wat ze waren vóór de COVID-19 pandemie.

Niet enkel de humane sector heeft reductiedoelstellingen op Europees niveau. Ook in de diergeneeskunde werd met de ‘Farm to fork’ strategie als onderdeel van de Europese ‘Green deal’ een doelstelling gezet van 50% reductie tussen 2018 en 2030 in de EU voor het gebruik van antibiotica bij voedselproducerende dieren en aquacultuur.

Lees hier het volledige persbericht van ECDC

Lees hier de doelstellingen en realisaties in de humane geneeskunde

Lees hier de resultaten van antibioticumgebruik bij mensen in de EU