Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

 • by:
 • november 18, 2019
 • Category: Vacature

VACATURE 100% Data-analist (m/v/x)


Ter versterking van de ‘data-analyse eenheid’ van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) zijn wij op zoek naar een voltijdse data-analist (m/v/x). Deze eenheid staat in voor de verwerking en rapportering van antibioticagebruik bij dieren, verzameld via nationale en sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘BIGAME’).

AMCRA heeft de juridische vorm van een vzw en werkt in opdracht van de federale overheid en de betrokken sectoren. Het doel van AMCRA is het promoten en ondersteunen van een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België, om zo een vermindering van antibioticaresistentie te bekomen en de volks- en diergezondheid te beschermen.

Uw functie:

 • U werkt samen met de huidige data-analisten aan het beheer, de controle en de analyse van de gegevens m.b.t. het antibioticagebruik op individuele veebedrijven (varkens, pluimvee, runderen). Deze gegevens dienen verwerkt te worden tot periodieke bedrijfsrapporten met benchmarkresultaten en overzichtsrapporten met trendanalyses.
 • U draagt bij tot het management van het datawarehouse en de verfijning van datamodellen, analysemethodes en rapporteringsprocessen, de tijdige oplevering van periodieke rapporten en de interpretatie en communicatie van resultaten en trends.
 • In een eerste fase zal u opgeleid worden door de huidige data-analisten voor het werken met het bestaande AMCRA-datawarehouse en de rapporteringstool (softwareprogramma’s Qlik en Nprinting). Later zal u zelfstandig instaan voor het beheer, de analyse en de rapportering van data voor specifieke sectoren.


Uw profiel:

 • U bent in het bezit van een master-diploma in de bio-wetenschappen (dierenarts, bio-ingenieur, bioloog, bio-medische wetenschappen of gelijkaardige diploma’s), data-wetenschappen of toegepaste (bio-)informatica.
 • U hebt bijzondere interesse in data-management en -analyse alsook in visualisatie van resultaten.
 • U bent bekend met grote datasets en (wetenschappelijke) databronnen en kan deze vlot en doelgericht raadplegen.
 • Kennis van programmeren en van statistiek en statistische software is een pluspunt.
 • Interesse in en kennis van dierlijke productiemethoden, antibioticumgebruik en –resistentie en affiniteit met meerdere diersectoren, zowel nuts- als gezelschapsdieren, zijn pluspunten.
 • U hebt een analytische geest, kan gegevens kritisch beoordelen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U bent administratief sterk en werkt planmatig en georganiseerd.
 • U bent een teamspeler, luisterbereid, constructief en resultaatgericht, en u aarzelt niet om in overleg te treden.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

 

Ons aanbod:


Locatie:

AMCRA is gehuisvest in het Eurostation II gebouw, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel (vlakbij het station Brussel-Zuid).


Wenst u te solliciteren?

Stuur dan vóór 10 december 2019 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar AMCRA: info@amcra.be.

Geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, voorafgegaan door een schriftelijke proef. U zult hierover via e-mail geïnformeerd worden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:

Dr. Fabiana Dal Pozzo – coördinator AMCRA; GSM: +32 479 56 04 20; e-mail: coordinator@amcra.be

Dr. Wannes Vanderhaeghen – teamleider data-analyse eenheid; GSM: +32 499 25 72 84; e-mail: wannes.vanderhaeghen@amcra.be 

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen richting een verantwoord antibioticagebruik bij reisduiven
Benchmarking en bewaking van antibioticagebruik bij dieren – Deel 2 : Dierenartsen