Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • maart 20, 2023
  • Category:

SAVE THE DATE


Een wetenschappelijk symposium over het antibioticumgebruik en -resistentie in de diergeneeskunde en de impact op de volks- en diergezondheid, en het leefmilieu wordt georganiseerd door AMCRA, FAVV, FAGG, Sciensano en de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.

We nodigen u vriendelijk uit om een abstract in te zenden voor poster of mondelinge presentatie.

Vind  hier meer info over de ‘call for abstracts’.