Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • december 22, 2022
  • Category: Richtlijnen keizersnede

Richtlijnen antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund: nu ook te raadplegen in het formularium!


Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe advies over ‘verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund’ werden ook de richtlijnen in het AMCRA-formularium aangepast.

Tot voor kort werden richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij alle buikoperaties gebundeld onder de indicatie ‘perioperatieve antibioticumbehandelingen’.

Dat het nodig werd geacht om de aanbevelingen in het formularium voor de keizersnede bij rundvee afzonderlijk te formuleren en te herzien, heeft verschillende redenen. Eerst en vooral is het belangrijk om de richtlijnen aan te passen aan de meest recente kennis. Ten tweede is het essentieel dat de aanbevelingen duidelijk en makkelijk te interpreteren zijn. Dat zorgt er namelijk voor dat meer dierenartsen dezelfde praktijken toepassen.