Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 30, 2021
  • Category: Barometer antibioticumgebruik

Nieuwe antibioticumbarometer geeft opnieuw hoop op dalende cijfers


De nieuwste barometerresultaten evolueren opnieuw in positieve richting. Zo blijkt uit de daling in de totale tonnen antibiotica geregistreerd voor de periode april 2020 – maart 2021. Dit is goed nieuws wetende dat de laatste twee barometerresultaten stagnerende tot zelfs licht stijgende tendensen lieten zien.

De nieuwste barometer toont figuren over acht volledige kwartalen, met name van het tweede kwartaal van 2019 (’19-Q2) t.e.m. het eerste kwartaal van 2021 (’21-Q1)en dit voor de diersoorten geregistreerd in Sanitel-Med: varkens, vleeskippen en vleeskalveren.Ten opzichte van de vorige barometer, die reikte van het eerste kwartaal 2019 (’19-Q1) t.e.m. het laatste kwartaal van 2020 (’20-Q4), wordt nu het eerste kwartaal van 2021 opgenomen. De totale tonnen antibiotica geregistreerd zijn opnieuw afgenomen, alsook het gebruik van de fluoroquinolones. Voor wat betreft het gebruik van colistine op varkensbedrijven wordt een afname gezien, ondanks de ban op het gebruik van zinkoxide sinds januari 2021. Het gebruik van colistine stijgt dan wel terug in de vleeskalversector.

Hoe dan ook wordt de afname in het gebruik van antibiotica positief onthaald, gezien de stagnerende cijfers die werden vastgesteld voor het jaar 2020.

De barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2020 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). De tendens is aldus uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten.