Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 10, 2020
  • Category: Spenen van biggen

Later spenen: wat betekent dit voor de varkenshouder?


Vroeg spenen (< 24 dagen) werd reeds in verschillende studies beschreven als een belangrijke risicofactor voor speendiarree, en geeft dus aanleiding tot een verhoogd antibioticagebruik bij jonge gespeende biggen. Om het antibioticagebruik terug te dringen, dienen risicofactoren, waaronder een te lage speenleeftijd, voorkomen te worden.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens
Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst