Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • maart 21, 2022
  • Category: Webinars

Herbekijk webinars voor de verschillende sectoren varken, pluimvee en rundvee


In de loop van 2021 en begin 2022 werden door AMCRA webinars ontwikkeld voor de belangrijkste voedselproducerende diersoortsectoren: varken, pluimvee en rundvee.

Heeft u deze webinars voor dierenartsen en veehouders over diverse problematieken gemist? Geen nood! U kunt de afzonderlijke topics herbekijken via het YouTube kanaal van AMCRA!

Volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Voor de varkenssector: benchmarkrapport voor varkenshouders en dierenartsen; verbeterpunten rond de kritische speenperiode en actieplannen voor verbeterde bioveiligheid; toekomstige doelstellingen en actiepunten voor de varkenssector.

Herbekijk hier de drie webinars voor de varkenssector:  1ste webinar,  2de webinar,  3de webinar

  • Voor de pluimveesector: Reductiedoelstellingen, het antibioticumreductieplan volgens VEPEK, uitdagingen rond darmgezondheid, minder antibioticum op het vleeskuikenbedrijf

Herbekijk hier de webinar voor de pluimveesector!

  • Voor de rundveesector: aanpak en voorkomen van ademhalings- en spijsverteringsproblemen, aanpak van een goede klauw- en uiergezondheid, het antibioticumbeleid in België voor de rundveesector, en het benchmarken van het antibioticumgebruik bij rundvee.

Herbekijk hier de twee webinars voor de rundveesector:  1ste webinar,  2de webinar

 

De webinars kwamen tot stand in samenwerking met het FAVV, het FAGG, DISARM, ILVO en Nuscience.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen
Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen