Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 18, 2023
  • Category: Infodag

Herbekijk het jaarlijkse communicatiemoment en het wetenschappelijk symposium van 27 juni 2023


Op 27 juni organiseerde AMCRA in samenwerking met het Federale Voedselagentschap, het Federale Geneesmiddelenagentschap, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Sciensano een tweeledige infodag.

In de voormiddag was er het wetenschapelijk symposium "Antimicrobial resistance: a challenge for public health, animal health and the environment". Op het programma stond prof. Dr. Els Broens, gastspreker uit Nederland en onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke en  privé-instellingen. U kunt het symposium herbeluisteren via https://www.amcra.be/nl/wetenschappelijk-symposium-2023/.

In de namiddag vond dan het jaarlijkse communicatiemoment over antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België plaats. Er werd ook een debat georganiseerd over de behaalde resultaten en de toekomstige doelstellingen in de diergeneeskunde. Niet enkel de panelleden konden hun standpunt geven, maar ook de kijkers werden actief gevraagd om hun mening te geven via een online stemsysteem.

Op deze factsheet vindt u de belangrijkste cijfers over de bereikte reducties met betrekking tot de vier doelstellingen opgenomen in de visie 2024 van AMCRA.

Presentaties in pdf-vorm zijn tevens terug te vinden op de AMCRA website.

Wenst u het volledige communicatiemoment te herbekijken? Herbekijk dan hier de video.