Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • mei 28, 2021
  • Category: Advies droogzetten

Gebruik van smalspectrum middelen bij droogzetten van melkkoeien


AMCRA publiceerde onlangs een advies omtrent het rationeel gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Eén van de richtlijnen betreft de keuze van het antibioticum, waarbij in de afwezigheid van een etiologische diagnose, idealiter een Gram + smalspectrumantibioticum als voorkeurstherapie gekozen wordt. Dit omwille van het feit dat Gram + bacteriën een grote meerderheid van de geïsoleerde ziektekiemen vormen in geval van subklinische mastitis (de ziektekiemen die een probleem vormen in de meeste van de huidige infecties vóór droogzetting). Aangezien op basis van de gepubliceerde gegevens door MCC-Vlaanderen en ARSIA, de prevalentie van resistentie van deze bacteriën tegen smalspectrum antibiotica laag is, kan in de afwezigheid van een etiologische diagnose, het gebruik van breedspectrum antibiotica en van kritische antibiotica voor de behandeling van de huidige infecties bij droogzetting verminderd en vervangen worden door een Gram + smalspectrummiddel.

In navolging van dit advies wordt graag verwezen naar de huidige vergunde middelen op de markt in België voor het droogzetten van melkkoeien, die een Gram + smalspectrumantibioticum bevatten en als 1ste keuzemiddelen werden opgenomen in het AMCRA formularium: cefalexine, cefalonium, cefazoline, cloxacilline -https://formularium.amcra.be/i/74