Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 10, 2020
  • Category: Registratie antibioticagebruik

Eerste benchmarkrapporten voor melkveehouders


De eerste benchmarkrapporten zijn beschikbaar gesteld voor melkveehouders via AB Register. Veehouders, lid van het IKM-QFL lastenboek, krijgen een overzicht van hun gebruik voor de periode van januari tot en met december 2019. Veehouders worden gevraagd om de resultaten van dit rapport te bespreken met de bedrijfsdierenarts. Samen gaan zij na hoe op het bedrijf het best kan worden gestreefd naar een verantwoord antibioticagebruik. Benchmarkrapporten zullen binnenkort ook beschikbaar worden gesteld aan de veehouders verbonden aan het lastenboek van QFL-QKM via BIGAME. U komt hierover meer te weten in één van onze volgende nieuwsbrieven.

De ‘Eenheid data-analyse antibioticagebruik’ van AMCRA staat in voor de analyse van de in AB Register verzamelde antibioticagebruiksdata. Centraal in eenbedrijfsrapport staat de gemiddelde BD100, het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag, wordt er een gemiddelde BD100 voor het jaar 2019 berekend. Het is tevens hetgetal waarmee elk bedrijf gebenchmarkt wordt. In totaal worden 2250 bedrijven met elkaar vergeleken. Deze bedrijven komen nu dus op een overzichtelijke en vergelijkbare manier te weten hoeveel antibiotica ze gebruiken. Het is de bedoeling dat de melkveehouders de resultaten van hun rapporten bespreken met hun bedrijfsdierenarts om, indien nodig, naar oplossingen te zoeken. 

Figuur: voorbeeld van een benchmarkresultaat

Het gemiddelde BD100 van jouw bedrijf wordt weergegeven in een figuur (zie afbeelding), waarop aan de hand van kleuren de benchmarking zichtbaar gemaakt wordt. Om het antibioticagebruik voor elke diercategorie te kunnen inschatten, wordt de BD100 van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden, P50 en P90, die bepaald worden op basis van de resultaten van alle IKM-beslagen samen. 

·      In de rode zone bevinden zich de beslagen die meer antibiotica gebruiken, dit is 10% van de beslagen. Zij zitten boven de grenswaarde van P90.

·      In de gele zone bevinden zich de beslagen met een antibioticagebruik dat tussen de bovenste en de onderste grenswaarde zit.

·      Het voorbeeldbedrijf (zie figuur) situeert zich in de groene zone, deze omvat de beslagen die minder antibiotica gebruiken, dit is 50% van de beslagen. Zij zitten onder de grenswaarde van P50.

 

Opgelet: enkel de melkveebedrijven die voor 15 mei 2020 hun volmacht hebben gegeven via het producentenportaal van AB-Register tot inzage van de dierbezettingsgegevens uit Sanitel, hebben dit eerste benchmarkrapport ontvangen. Aan de producenten die nog geen volmacht hadden verleend, vraagt IKM om dit alsnog in orde te brengen, zodat ook zij later dit jaar nog een benchmarkrapport kunnen ontvangen.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

·        AB-register (tel. 02 552 81 19, e-mail: helpdesk@abregister.be) voor technische vragen zoals problemen met aanmelden, registraties of lotgegevens, verschaffers en volmachten.

·        IKM-Vlaanderen (tel. 078 15 47 10, e-mail: info@ikm.be) voor inhoudelijke vragen zoals verplichtingen lastenboek/wetgeving, controles en mogelijke sancties, aanpassingen van bedrijfsgegevens.

 

Benchmarkrapporten zullen ook via BIGAME beschikbaar zijn in de nabije toekomst. U komt hierover meer te weten in één van onze volgende nieuwsbrieven. 

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst
Gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren