Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 10, 2020
  • Category: Antibioticaresistentieresultaten DGZ

DGZ publiceert resultaten van de gevoeligheidsbepalingen bij de meest voorkomende pathogenen van varkens, rundvee en pluimvee


Dierengezondheidszorg Vlaanderen heeft de resultaten gepubliceerd van de antibiogrammen die ze uitvoeren op bacteriële stammen, geïsoleerd bij klinisch zieke dieren. Zo wordt een overzicht gecreëerd van de mate waarin klinische stammen resistent zijn tegenover een panel aan geteste antibiotica.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens
Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst