Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • februari 8, 2022
  • Category: AB coaches

Belpork en Belplume verlengen oproep voor aanwerving AB coaches


Kwaliteitslabels Belpork vzw en Belplume vzw zijn op zoek naar AB coaches die zich willen engageren om alarmgebruikers te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

De eerste aanwervingsronde is verlopen (31 januari 2022). Geïnteresseerden kunnen zich echter blijvend aanmelden door hun kandidatuur in te zenden naar  info@belpork.be (AB coach bij varkens) of  info@belplume.be (AB coach bij pluimvee).

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen
Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen