Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • november 8, 2021
  • Category: Enquête antibioticumgebruik kleine herkauwers

ARSIA lanceert een enquête over antibioticumgebruik bij kleine herkauwers


ARSIA roept dierenartsen en veehouders actief in de sectoren van kleine herkauwers (schapen, geiten) op om een enquête over antibioticumgebruik bij hun veestapel in te vullen. De mate waarin antibiotica gebruikt worden in deze sector is immers op heden onbekend.

Het gebruik van antibiotica resulteert in de ontwikkeling en spreiding van antibioticumresistente bacteriën. Zicht krijgen op de mate waarin antibiotica gebruikt worden bij dieren is een cruciale stap in de evolutie naar een verminderd en verantwoord antibioticumbeleid. Verschillende diersectoren zijn momenteel al verplicht hun antibioticumgebruik te registreren via een nationaal of privaat datacollectiesysteem. De mate waarin antibiotica gebruikt worden bij kleine herkauwers is op heden echter niet gedocumenteerd voor België. ARSIA wil een eerste stap hiertoe ondernemen door het vrijwillig laten invullen van een enquête door veehouders en dierenartsen actief in deze sectoren. De enquête werd opgesteld in het kader van een eindwerk van een laatstejaarsstudent agronomie. De ingevulde gegevens kunnen volledig anoniem verwerkt worden.

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Maatregelen voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van runderen
Impact verpakkingsgrootte van antibiotica op voorschrijf- en verschaffingsgedrag dierenartsen