Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • september 18, 2023
  • Category: Expovet

AMCRA op dierenartsenbeurzen in het najaar


In het weekend van 21 en 22 oktober gaan de twee dierenartsenbeurzen van Vlaanderen (Expovet) en Wallonië (Vétérinexpo) door. AMCRA verdeelt haar krachten en zal dus aanwezig zijn op beide beurzen.

Wij staan paraat om te antwoorden op al uw vragen over het diergeneeskundig antibioticumbeleid in België, en delen gratis posters en formularia uit met richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik bij voedselproducerende en gezelschapsdieren.

Voor meer praktische info over de beurzen, neemt u een kijkje op: https://www.expovet.be/ of https://www.veterinexpo.be