Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • november 7, 2023
  • Category: KB 21 juli 2023

Aanpassingen in het KB van toepassing sinds 10 augustus 2023


Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft bij middel van persbericht, uitgezonden op 26 oktober 2023, wijzigingen aangekondigd in het Koninklijk Besluit dat op 10 augustus 2023 in werking is getreden. Het FAGG kondigde ook aan om op 8 november een gratis online informatiesessie te houden. De infosessie zal opgenomen worden en nadien, samen met de powerpointpresentatie, beschikbaar gesteld op de website van het FAGG.

Twee grote wijzigingen dienen te worden opgemerkt:

  • de uitbreiding naar niet-voedselproducerende dieren van de verplichte toepassing van een antibiogram bij het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica wordt uitgesteld tot 1 september 2024;
  • de verplichting om de indicatie (aandoening) te registreren in Sanitel-Med waarvoor antibiotica worden gebruikt bij runderen (inclusief vleeskalveren), varkens en pluimvee (kip en kalkoen) wordt geschrapt, en dit om redenen van administratieve vereenvoudiging.