Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren

Recent Nieuws

Recent Nieuws

  • by:
  • januari 16, 2020
  • Category: 5th International Conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals

5th International Conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals


Tussen 5 en 7 oktober 2020 wordt in Amsterdam de 5de internationale conferentie over ‘Responsible Use of Antibiotics in Animals’ gehouden!

Volgende thema’s zullen aan bod komen:

·        integration of animal, human and environmental health ;

·        present and future approaches at global and national levels ;

·        engagement of stakeholders ;

·        innovations in disease prevention and detection, including gut health, alternatives to antibiotics, rapid diagnostics, etc. ;

·        new areas to explore towards sustainable solutions.

Deze conferentie is een belangrijke samenkomst voor vertegenwoordigers van de diergezondheidsindustrie, medische wereld, gebruikers van antibiotica bij dieren, zoals dierenartsen, diervoederproducenten, veehouders en houders van visserij- en aquacultuurproducten en nutritionisten; retailers, beleidsmakers, wetenschappelijke onderzoekers, … en iedereen met een interesse in antibiotica en antimicrobiële resistentie!

Amcra nederlands logo
Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren.

Recente adviezen

Monitoring en gebruik van antibiotica, waaronder de kritisch belangrijke antibiotica bij paarden - Stand van zaken en aanbevelingen voor de toekomst
Gebruik van humaan vergunde antibiotica bij dieren