Nieuws

Nieuws

  • by:
  • september 8, 2022
  • Category: Antibioticacoach

Opleiding Antibioticacoach


Bent u dierenarts en wenst u aan de slag te gaan als antibioticacoach? Dan is deze informatie zeker interessant voor u. Dit najaar kan u deelnemen aan de opleiding ‘Antibioticacoach’, georganiseerd door de Academie voor Diergeneeskunde in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De dierlijke sector heeft zich geëngageerd om tegen 2024, 65% minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2012. Om de sector hierbij te ondersteunen engageerde de federale overheid zich in het kader van het ‘One Health’ nationaal actieplan tegen de antimicrobiële resistentie om dierenartsen op te leiden tot AB-coaches voor de begeleiding van bedrijven die nood hebben aan externe hulp voor het onder controle krijgen van hun antibioticagebruik.

De eerste opleidingssessie wordt in het Nederlands gegeven. In deze opleiding komen drie thema’s aan bod:

(1) Antibioticagebruik en -resistentie, (2) Sectorkennis en (3) Coaching.

De opleiding gaat door op 6 woensdagen, blokkeer dus alvast volgende data in uw agenda:

  • 21/09/2022
  • 05/10/2022
  • 19/10/2022
  • 26/10/2022 (namiddag)
  • 09/11/2022
  • 07/12/2022 (namiddag)

Verdere praktische informatie:

•Inschrijven zal binnenkort kunnen via de website van de Academie voor Diergeneeskunde.

•Deelname aan de opleiding kost €1 500, maar wordt volledig vergoed door de overheid indien de deelnemer de volledige opleiding volgt en slaagt voor het examen achteraf.

•De opleiding gaat door in Brussel, in het gebouw van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel).

•De opleiding richt zich op Nederlandstalige erkende dierenartsen, met een focus op de varkens- en pluimveesector.

Een eerste Franstalige sessie volgt spoedig. Bij interesse voor de Franstalige sessie, gelieve dit te melden bij apf.vetserv@health.fgov.be.