Hond en kat

  • by:
  • mei 2, 2023
  • Category: GLB maatregel

GLB antibioticareductie maatregel van de Vlaamse overheid


De maatregel in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van het Departement Landbouw en Visserij rond reductie van antibioticagebruik is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Alle info in verband met de subsidiemaatregel met betrekking tot antibioticareductie is terug te vinden op de website:Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Sinds de bekendmaking van de maatregel over antibioticareductie in het GLB-plan ontving AMCRA reeds verschillende reacties van dierenartsen en veehouders die de maatregel als onrechtvaardig beschouwen voor gebruikers die in het verleden al inspanningen leverden die tot een reductie in hun antibioticagebruik hebben geresulteerd. Wij begrijpen deze bedenking en wensen te verduidelijken dat AMCRA geen impact heeft gehad op de besluitvorming rond deze maatregel. AMCRA werd enkel geconsulteerd door het Departement Landbouw en Visserij om antibioticagebruikscijfers beschikbaar te stellen. De opzet en inhoud van de maatregel is dus een verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid.  Alle vragen in verband met de subsidieaanvraag of de maatregel zelf, dienen aan het Departement Landbouw en Visserij gesteld te worden.

Wel steunt AMCRA natuurlijk ieder initiatief dat er op uit is om het antibioticumgebruik bij dieren op een rationele manier te reduceren. Ook willen we benadrukken dat de maatregelen in het GLB voorzien in procentuele dalingen. Dat wil zeggen dat veehouders die al een laag AB gebruik hebben in absolute cijfers minder moeten dalen dan veehouders die nog een hoog gebruik hebben om dezelfde % daling te realiseren. Met andere woorden ook voor veehouders die reeds een laag AB gebruik hebben kan het best nog haalbaar zijn om verdere reducties te realiseren om in aanmerking te komen voor de steun van de Vlaamse overheid.

Vind hier een presentatie met informatie over de maatregel.