Hond en kat

  • by:
  • februari 11, 2020
  • Category: Contact

Ontmoet AMCRA op…


In het voorjaar van 2020 kunt u AMCRA ontmoeten op diverse locaties in het land: roadshows, de Agridagen en het SAVAB Flanders congres ‘Deep skin’…

  • Roadshows pluimvee:

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun pluimveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij vier roadshows in gans Vlaanderen.

Tijdstippen en locaties:

·       Donderdag 13/02/2020:Shamrock, Euromarktlaan 24, TIELT

·       Donderdag 20/02/2020: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77, GEEL 

  • Roadshows varkens:

Voor veehouders en dierenartsen:

Om veehouders en hun dierenartsen te begeleiden in een verminderd antibioticagebruik in hun pluimveehouderij organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG en het Departement Landbouw en Visserij vier roadshows in gans Vlaanderen.

Tijdstippen en locaties:

  • Dinsdag 17/03/2020: Proefbedrijf pluimveehouderij, Poiel 77, GEEL

  • Donderdag 19/03/2020: Sint-Amandshof, Sint-Amandsstraat 11, PITTEM
  • Voor de landbouwhuisdierensectoren:

AMCRA zal aanwezig zijn op de Agridagenvan 28 februari t.e.m. 1 maart 2020 te Ravels. U kunt ons vinden in hal 1, ter hoogte van stand 1443.

  • Voor de gezelschapsdierensector:

AMCRA zal aanwezig zijn op het SAVAB Flanders congres “Skin deep” op 6 en 7 maart in het Kinepolis Business Centre, te Antwerpen.