Hond en kat

  • by:
  • oktober 14, 2022
  • Category: Verboden antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde

EU publiceert de lijst met verboden antimicrobiële stoffen voor de diergeneeskunde


De Europese Unie (EU) publiceerde in juli 2022 de uitvoeringsverordening met de lijst van antimicrobiële stoffen of groepen van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens, overeenkomstig de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad. Met antimicrobiële stoffen worden zowel antibiotica, antimycotische, antivirale en antiprotozoaire middelen bedoeld. Momenteel is er geen antimycotisch middel in de lijst opgenomen.

Doel van deze uitvoeringsverordening is de bestrijding van resistentie en het vrijwaren van de werkzaamheid van voor de mens belangrijke antimicrobiële middelen. Deze uitvoeringsverordening is rechtstreeks toepasbaar in elke EU-lidstaat en zal op 9 februari 2023 van toepassing zijn.

Voor antibiotica worden volgende middelen voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens:

Carboxypenicillinen, Ureidopenicillinen, Ceftobiprool, Ceftaroline, Combinaties van cefalosporinen met bètalactamaseremmers, Siderofore cefalosporinen, Carbapenems, Penems, Monobactams, Fosfonzuurderivaten, Glycopeptiden, Lipopeptiden, Oxazolidinonen, Fidaxomicine, Plazomicine, Glycylcyclinen, Eravacycline, Omadacycline

Voor antivirale middelen gaat het over volgende middelen voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens:

Amantadine, Baloxavir marboxil, Celgosivir, Favipiravir, Galidesivir, Lactimidomycine, Laninamivir, Methisazon/metisazon, Molnupiravir, Nitazoxanide, Oseltamivir, Peramivir, Ribavirine, Rimantadine, Tizoxanide, Triazavirine, Umifenovir, Zanamivir

Voor antiprotozoaire middelen worden volgende middelen voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens:

Nitazoxanide

Wat betekent dit voor de diergeneeskunde?

Indien er vergunningen zijn voor diergeneesmiddelen met een actief bestanddeel uit deze lijst, moeten deze worden ingetrokken. In België zijn er echter geen diergeneesmiddelen met een antimicrobiële stof uit deze lijst in de handel.  Er zijn dus ook geen vergunningen die ingetrokken moeten worden.

Cascadegebruik van geneesmiddelen voor de mens met stoffen uit deze lijst of import van diergeneesmiddelen uit derde landen met stoffen uit deze lijst, is verboden.