Hond en kat

  • by:
  • september 10, 2020
  • Category: Rapportering antibioticagebruik

Barometer antibioticagebruik Sanitel-Med!


Elk kwartaal publiceren FAGG en AMCRA, op basis van de verplichte registratie van antibioticagebruik in Sanitel-Med, de 'barometer antibioticagebruik'. Hiermee worden, in enkele grafieken, een aantal tendensen met betrekking tot het antibioticumgebruik per diersoort (varkens, pluimvee, vleeskalveren) getoond en vergeleken met voorgaande jaren, telkens met één kwartaal opgeschoven. De huidige barometer toont de resultaten van het tweede kwartaal van 2018 (’18-Q2) t.e.m. het eerste kwartaal van 2020 (’20-Q1). Jammer genoeg is het antibioticagebruik in de eerste maanden van 2020 gestegen in alle sectoren, geregistreerd in Sanitel-Med. Deze ongunstige evolutie vraagt een vernieuwde inspanning van dierenartsen en veehouders om het tij te keren.

Er worden verder vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zink oxide premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2019 volgens de BelVet-SAC data werd verkocht in België.

Niet alleen is het totale gebruik, geregistreerd in Sanitel-Med, gestegen door een toegenomen gebruik bij varkens en pluimvee, maar ook het gebruik van de fluoroquinolones bij pluimvee en vleeskalveren is toegenomen. Zo blijkt bovendien dat deze tendens zich verder zet in het tweede kwartaal van 2020 en dit vooral bij pluimvee! Het gebruik van colistine kent ook een toename in de pluimvee, terwijl deze wel verder daalt bij varkens en vleeskalveren. Deze waargenomen stijgingen zijn verontrustend. Gezien de orde-grootte van de nog te realiseren mindering in gebruik van antibiotica in het kader van de 2020 doelstellingen, is een significante daling van het absolute gebruik zeer gewenst. Dit staat in schril contrast met de waargenomen stijging in deze nieuwe barometer resultaten. De sectoren worden dan ook opgeroepen om de inspanningen te hernieuwen en telkens de noodzaak van een antibioticabehandeling doordacht te overwegen.