Centre of Expertise on the use

  • by:
  • september 12, 2019
  • Category: Biocheck UGent

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie


AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.