Centre of Expertise on the use

  • by:
  • september 12, 2019
  • Category: Biocheck UGent

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie


AMCRA stelt jaarlijks haar activiteiten en realisaties voor.

Het doel van deze opleiding is de praktijkdierenarts meer kennis te doen vergaren over het probleem van antibioticaresistentie en hoe de richtlijnen m.b.t. verantwoord antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren tot stand zijn gekomen. Er zal worden ingegaan op het begrip ‘antibiotic stewardship’. De zin en onzin van het doen van aanvullende (laboratorium)diagnostiek zal worden besproken. Vervolgens zal een groot deel van de tijd besteed worden aan interactieve opdrachten gericht op het eigen praktijkbeleid m.b.t. het voorschrijven van antibiotica, het vergelijken daarvan met de geldende richtlijnen en het onderling bediscussiëren van casuïstieken.

Deze opleiding is in aanvraag voor erkenning door de Orde der dierenartsen en zal goed zijn voor 4,5 erkende bijscholingspunten.

Tijdstip: zaterdag 12 oktober om 13u30

Plaats: Expovet, Gent ICC – Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent - Guislainzaal 2

Kom ons ook zeker bezoeken op de AMCRA stand – 1ste verdieping – standnummer 706