Centre of Expertise on the use

  • by:
  • maart 14, 2020
  • Category: Adviesraad AMCRA

AMCRA prijs voor masterproeven


Naar jaarlijkse gewoonte laten we graag u kennis nemen van de verkoops- en gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten voor de diergeneeskunde in België voor het jaar 2017.

Antibioticaresistentie is een risico voor de volks- en diergezondheid. Grote inspanningen worden daarom geleverd om minder antibiotica te gebruiken bij dieren in België. AMCRA i.s.m. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een brede infodag waarin dieper wordt ingegaan op de gebruikscijfers van antibiotica en de antibioticaresistentieresultaten bij dieren in België in 2019, de genomen acties in en de toekomstperspectieven van de strijd tegen antibioticaresistentie in België. In het kader van de One-Health aanpak komen ook enkele humane aspecten evenals elementen uit het leefmilieu aan bod.

 

Het doelpubliek voor deze dag zijn de vertegenwoordigers van sectororganisaties, overheden en administraties maar eveneens praktiserende dierenartsen en veehouders.

 

Ook onderzoeksresultaten over antibioticagebruik en -resistentie kunnen gepresenteerd worden in de vorm van een poster. Werkt u rond het thema antibioticagebruik of -resistentie en heeft u interesse om uw resultaten voor te stellen aan een breed publiek? Stuur dan een abstract naarinfo@amcra.be en dit ten laatste op vrijdag 1 mei. Richtlijnen voor de inzending van een abstract kunnen geraadpleegd worden op www.amcra.be.

 

Meer informatie over dit evenement kan u hier terugvinden. Een meer gedetailleerd programma volgt.