Centre of Expertise on the use

  • by:
  • avril 13, 2020
  • Category: Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference


Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.