Centre of Expertise on the use

Roadshows in Vlaanderen


Focus op...


Antibioticaresistentieresultaten DGZ en ARSIA

Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage - First International Conference

15 avril, 2018

Het AACTING-netwerk heeft richtlijnen geformuleerd voor de collectie, analyse en rapportering van antibioticagebruiksgegevens op het niveau van de individuele veehouderij.

Evolutie antibioticagebruik bij dieren in België

PERSBERICHT 30 jun 2017
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België: nieuwe daling van de hoeveelheden gebruikte antibiotica in 2016 en gunstige evolutie in de resistentie

19 maart, 2019

.

Gebruik colistine

Belgian Feed Association (BFA) schrapt de inmenging van colistine in gemedicineerde voeders

28 mei, 2019

Debat Expovet

WHO “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine” – 6de revisie!

28 mei, 2019

Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden criteria ontwikkeld om antibiotica te kunnen indelen volgens hun belang voor de volksgezondheid. Dit om het voorzichtig gebruik van antibiotica te verzekeren in de dier- en humane geneeskunde. De WHO bracht in mei 2019 haar 6de revisie uit van de “Critically Important Antimicrobials for Human Medicine”.

Title